یانە هەورامانی بشناسدیٛ ده‌گاو ئه‌سپه‌ریٛزی

ده‌گاو ئه‌سپه‌ریٛزی

467

ده‌گاو ئه‌سپه‌ریٛزی 

عطیه اخدر

ده‌گاو ئه‌سپه‌ریٛزی :  ئه‌سپه‌ریٛز یوٙ جه‌ ده‌گا زه‌یفه‌کا هه‌ورامانیا که‌ ئینا مابه‌ینوو یه‌ره‌ به‌شوو هه‌ورامانوو لهوٙن و ته‌خت و ژاوه‌روٙیه‌نه‌ . پاڵش دان که‌شه‌ به‌رزه‌که‌و شاهوٙیه‌و  دیمه‌نیٛوی فره‌ زه‌ریف و ڕه‌نگینش هه‌ن و دلیٛڕاسه‌و جه‌نگه‌ڵیه‌نه‌ قه‌رارش گیٛرته‌ن. هامساکیٛش به‌ره‌و ده‌ره‌و ژاوه‌روٙی ڕوار و زوٙم ، به‌ره‌و هه‌ورامانوو ته‌ختی ناو و نوین و ڕوو به‌ لهوٙن ده‌گاو هه‌جیجیا . 

جه‌ ویه‌رذیٛوی نه‌ فره‌ زوو ده‌گاو ئه‌سپه‌ریٛزی خه‌ڵکیٛوی فره‌ش دلیٛنه‌ ژیویٛنی به‌لام ئیسه‌ نزیک به‌  حه‌وت یانان  و خه‌ڵکش  فره‌ته‌ر ئینای پاوه‌ و مه‌ریوان و سنه‌ و یاگه‌کاته‌ری مژیوا.

ئه‌سپه‌ریٛز ده‌گایوه‌ په‌ڕ دار و ده‌رختا و یاگیٛوی تایبه‌تا په‌ی ئاژه‌ڵداری و ئی حه‌وت یانیه‌چه‌ هه‌رمانه‌شا ئاژه‌ڵداری و هه‌نگ داریا .

که‌شه‌کیٛ ئه‌سپه‌ریٛزی داریٛ جوٙراجوٙری پیٛسه‌و دار وه‌ن و نه‌ره‌ و که‌که‌وی و براڵویٛشا چنه‌نی و ئی حه‌یوانیٛچه‌ دلیٛشه‌نه‌ مژیوا : پاڵنگ،وٙەرگ،ڕواسە،هەوریٛشە،کەمتار،خوگ.

تایبه‌تمه‌ندی ده‌گاو ئه‌سپه‌ریٛزی بیه‌ی مه‌رقه‌ذوو پیر ئیسماعیلیا که‌ ماچا براو ئیٛمام ڕه‌زای و کوٙسه‌و هه‌جیجی بیه‌ن که‌ وه‌ختوو سه‌ی قڕانی به‌رمشوٙ و مه‌ی که‌شه‌کاو هه‌ورامانی و جه‌ ئه‌سپه‌ریٛزه‌نه‌ منیشوٙ .کوٙسه‌و هه‌جیجیچ شوٙنیشه‌ره‌ مه‌ی تا میاووٙ هه‌جیج که‌ خه‌به‌روو مه‌رگوو پیر ئیسماعیلیش پنه‌ مذا و ئاذیچ جه‌ هه‌جیجه‌نه‌ نیشته‌جا بوٙ . ئیسه‌ مه‌رقه‌ذوو پیر ئیسماعیلی ئینا واروو ده‌گاو ئه‌سپه‌ریٛزی.

ئه‌سپه‌ریٛز هه‌ر پاسه‌ که‌ جه‌ نامه‌کیٛشه‌نه‌ دیارا ، یاگیٛو وه‌ی که‌رذه‌ی ئه‌سپی بیه‌ن . جه‌ ئایینوو زه‌رده‌شتیه‌نه‌ که‌ ئی مه‌نته‌قه‌یچه‌ گرذ زه‌رده‌شتییٛ بییٛنیٛ ، ئه‌سپ موٙقه‌ده‌س بیه‌ن و چیٛگه‌نه‌ وه‌ی کریان .

چوون ئه‌سپه‌ریٛز یاگیٛ سارایه‌ش هه‌نه‌ ، ڕه‌نگا مه‌یذانوو ئه‌سپا بیه‌بوٙ . ئاخر جه‌ زه‌مانی فره‌ قه‌ذیمه‌نه‌ ئی مه‌نته‌قه‌ به‌ تایبه‌ت مه‌نته‌قه‌و بیٛڵه‌وار و ژاوه‌روٙ   تا ئی په‌ڕوو سیروانی یانیو  تا ئه‌سپه‌ریٛز یاگیٛ وه‌ی که‌رذه‌ی ئه‌سپی بییٛنه‌ و ئاشووریه‌کیٛ بوٙنه‌و ئی ئه‌سپاوه‌ هه‌ڵمه‌ته‌شا ئارذیٛنه‌ ئی وه‌لاتیه‌. ڕه‌نگا  پی خاتره‌و نامیٛش ئه‌سپه‌ریٛز  نریابوٙ . یا ئینه‌ که‌ جار و بار جه‌ ده‌ورانوو عوٙسمانیه‌کا  قشوونیٛ  عوٙسمانی و ئیٛرانی چی مه‌نته‌قه‌نه‌  ویه‌رذیٛنی . گاهه‌ز ئی قشوونیٛ ئه‌سپیٛشا چاگه‌ ڕیٛز ده‌یبا . هه‌ر چیٛو هه‌ن پیٛوه‌نیش چنی وه‌ی که‌رذه‌ی ئه‌سپی هه‌ن .

 hewraman
Load More In هەورامانی بشناسدیٛ

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

    دماگیٛرو”نە”ی       ئەگەر سەرنجەو زوانو گوٙران- هەورامی بڎەیمیٛ مەوینمیٛ، …