یانە ئەدەب و هونەر کناچڵیٛ شقارتە ورەشە

کناچڵیٛ شقارتە ورەشە

60

کناچڵیٛ شقارتە ورەشە

هانس کریستن ئاندرسن

بەهەورامی: شاروٙ

هەوا فرە سەرد بیٛ و وەروە واریٛ. ئاخرین شەوەو ساڵیٛ بیٛ.

کناچڵیٛوە وەشڵانیٛ و فەقیرە دلیٛ سەردایەنە لویٛ ڕانە. دەمپایەکیٛش فرە گەوریٛ بیٛنیٛ و پی بوٙنەوە وەختیٛ گەرەکش بیٛ بە پەلە خیابانەنە پڕوٙوە، دمپایەکیٛ پاشەنە بەرئامەی. بەڵام نەتاواش لنگیٛوەشا ویٛزوٙوە.

پاییٛش سەردایەنە کەوە و کونجیٛ بییٛبیٛنیٛوە. کەمیە شقارتیٛش پەی ورەتەی بیٛنیٛ بەڵام بە دریٛژایی ڕوٙی هیچکەس شقارتیٛش نەسانیٛبیٛنیٛ.

سەروو ساڵەی تازیٛ بیٛ و بوەو چاشتە وەشا پیٛچیەیبیٛ خیابان. زاتش نەبیٛ بلوٙوە پەی یانەی، چوون نەتاوابیٛش حەتا شقارتیٛوە ورەشوٙ، ئاخر تەرسیٛ تاتەش کوتەککاریش کەروٙ.

دەسە ویکلەکاش سەردایەنە گوٙ نەکەریٛنیٛ، شایەد شوٙڵەو ئاویری بتاووٙ گەرمشا کەروٙوە.

چوٙکڵەشقارتیٛوەش هوٙرگرتە و گیسناشەنە، کناچڵەوەشڵانیٛ ئیٛحساسش کەرد وەروو شوومینەینە نیشتیٛنەرە، قاچیٛش کیٛشتیٛرە تا گەرمشا بوٙوە بەڵام شوٙڵە کوشیاوە و دیش کلکەشقارتەکە دلیٛ دەساشەنە مەنەنەو.

شقارتیٛوەتەرەش گیسنانە، ویٛش ئوٙتاقیٛوەنە دیە چەنی میٛزیٛوە کە سەرشەو پەڕەبیٛ چاشتی. گەرەکش بیٛ ڕوو بە میٛزەکیٛ بلوٙ بەڵام شقارتەکیٛ کوشیاوە.

یەرەمین شقارتیٛش ڕوٙشن کەردە، دیش ئینا چیٛروو درەختوو کریسمەسیەنە. گەرەکش بیٛ دەس گیٛروٙ درەختەکەیوٙ بەڵام شقارتەکیٛ کوشیاوە.

شەهاب سەنگیٛوە جمارە و عاسمانوٙ شوٙنیش مەنە.

کناچڵەوەشڵانی کەوتە ویروو مامایشەرە. ماماش دایم واچیٛ: هەروەخت هەسارەیوە گنوٙرە یانی ڕوٙحیٛوە گیٛڵوٙوە پەی لاو خودٚای. ماماش کە فەوتش کەردەبیٛ تەنیا کەسیٛوە بیٛ چەنیش میٛرەبانی کەریٛ.

کناچڵیٛ، شقارتیٛوەتەرەش گیسنانە. شوٙڵەکەشنە مامای پیرەش دیەش. هاوارش کەرد: ماما، ماما گیان،ماما گیان، منیچ بەرە چەنی ویٛت.

پەلەپەل گردٚوو شقارتەکاش ڕوٙشن کەردٚیٛ چوون مزانیٛ ئەگەر شقارتیٛوە کوشیوٙوە، مامایچش ملوٙ، پاجوٙرە کە شوومینە و چاشتی و درەختەکە لویٛ.

ماماگەوریٛ، کناچڵەوەشڵانیٛش گرتە باوشیوە و بە لەزەت و شادٚیوە باڵیٛشا گرتیٛوە پەی یاگیٛوە کە سەرداش نەبیٛ.

سەوای سوٙحیٛ زوو، خەڵکوو شاری کناچڵەوەشڵانەکیٛشا ئیٛستەوە جە حاڵیٛوەنە یەخش بینابیٛ و دەوروبەرش پەڕ جە چوٙکڵیٛ شقاتەسوٙتا بیٛ.

گردٚ پاسەشا زانا ئادٚە هەوڵیٛش دیٛنیٛ ویٛش گەرم کەروٙوە، بەڵام نەزانیٛنیٛ چ چیٛوانیٛوە سەرنجبەریٛش دییٛنیٛ و چی ساڵە تازیٛنە بە چ لەزەتیٛوە لوەینە پەی لاو مامیٛش.

 hewraman
Load More In ئەدەب و هونەر

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

بە بوٙنەو ڕوٙ ئوٙروپایی فرەزوانی، ٢٦ مانگەو سیٛپتامبری

بە بوٙنەو ڕوٙ ئوٙروپایی فرەزوانی، ٢٦ مانگەو سیٛپتامبری ٢٦و مانگەو سیٛپتامبروو گرد ساڵیٛو ج…