یانە ئەدەب و هونەر شەپەکانیەو بەستەنی

شەپەکانیەو بەستەنی

108

شەپەکانیەو بەستەنی

ئاواتش ئانە نەبێ ماشینێوە زەریفش بۆ! ده‌گانه بینکول ئا وەختی ماشینێ زەریفێ و شاسی بەرزێ نەبێنێ! چیاکۆ ئاواتوو ئانەیش نەبێ هەر ئا پەناملیچە هنوو وێش بۆ و بێ خەم گێڵنۆش و خورۆ وەنە و نەترسۆ چانەی تاتەش تووڕەش بۆ وەنه; چیاکۆ بڕێو وەختا چەنی تاتەیش بە پەناملە سوورەکەیش قوڵ قۆڵەو گەرماو هامنینە کە گردوو مسافرەکاش بە فەرەجی و خاکەناز و دارەکێشاوە، گردوو قساشا باسوو تەڕەکاڵ و دەیمی بێ و واچێنێ ئێساڵ وەزی نیەنێ و پار فرە فرێ بێنێ و پاریچ پەی وەزا هەر ئانەشا واتە بێ؛ چیاکۆ تەرسوو تاتەیشنه کارێوش پەنی ئاما بێ که پاسە هەست کەرێ سڵامەتی گردوو مسافرەکاو سەر و واری ئەرکوو ئادین و ئەر یۆشا گنۆرە تاتەش وجارۆش پادی، کوڕی گەورەو یانەیچ بێ و دیاکۆی براش ۱۲ساڵێش بێ و یەرێ ساڵی چادی وچکڵەتەر بێ. ئەداشا ئێننە تەرسێ جە تاتەیشا بۆقوو ماشینەکەی ژناسێ و زوو ئاوی ڕەمنێ پەی سەروو جادەی پەی سەروو ڕادیاتە گەرم و بۆق کەردەکەیش. چیاکۆ هەر وەخت وارەو سووار بێ و دلێ شیشه مەڕیێ و گەرمەکێ ماشینەکەینە دیێ پەی جادە خاکی و تۆزینەکەو هەواری و ڕێزکاو دلێ جادەکەی بە دژمەنوو وێش زانێ و ئجیێش وەختێ تایەو ماشینەکەی ملۆ سەرشانه ئاد خەریکا دژمەنیش شێلۆرە، وەختێ دیێ پەی جاسیگاری سەروو بۆخاریێ ماشینەکەی کە دەساڵێچ بێ زمسانێنە کارش نەکەردە بێ؛ 25ت نیە دەور تڵاینەکا وینێ که وەسەته نوقرەیەکەیچشا، ج گەرما و بۆقوو ماشینەکەینە سوورێ بیێبێنێوه. چیاکۆ فرەتەر هەستوو واردەو چیوێوه فێنکی کەرێ; تاتەش زوو زوو دیێ پەی جامەکەو تەرەفوو شاگردی؛ چیاکۆ پاسە زانێ پەی ئادی مدیۆ و زانانش چیاکۆ حەز بە چێشی کەرۆ و چێشش گەرەکا؟ تاتەش هانە بە هانە واچێ ڕۆڵە تەژنەت نیا؟ چیاکۆ تەژنایش تەنیا پانەی کوشیێ وێش حەزش پەنە کەرێ و ئارەزووش بێ.
تاتەش ئێننه زەڕش مۆهێم کەردە بێ که ڕووەشا نەبێ داواو زەریش چەنی کەرا! و دایمە بە ئەدایشا واچێنێ، بەڵام ئی کەڕەت چیاکۆ پاسە زانێ ئەداش دەرەقەتوو ئا گڕوو دەروونو ئادی نمەی و ئاننە چا 25ت نیە دەور تڵایناشە نیەنێ کە دلێ جا سیگاری سەروو بۆخاریەو ماشینە سوورەکەو تاتەیشەنه بێنێ.

چیاکۆ فرەو وەختا حەزکەرێ سەرەو سوار بۆ و هوشش لاو مسافرەکاوە بۆ و چەمش نەگنۆ 25ت نیە دەور تڵاینەکاو دلێ جاسیگاری سەروو بۆخاریەکێ، بەڵام دلێ مشتوو مسافرکانە بە فەرجی و داس و دەسماڵەکیشاوە کە ئاواتشا زیایو گەلاوێژی و فنکی و وەزتەکنای بێ، 25ت نیە دەور تڵاینەکێ هارەقشا کەردە بێ و گڕوو دەرنوو چیاکۆی فرەتەرە کەرێنێ.

چیاکۆ بە گڕوو دەروونیش و پانەی کە ئەداش ئاننە 25ت نیە دەور تڵاینێش نیەنە، وەروو وێشرە واتش ڕووەیچم نیەنە واچوو بە تاتەیم، ملوونە و بەینوو شیشە ماشینەکەینە کە تاتەش بۆنەو گەرماو نیمەڕۆ هامنینە تا ئاخر نەدێش سەر و نیمەنە پێچ کوشتیوە وزێ وەرش، دەس بەروونە دلێ و دوێ دانێ چا 25ت نیە دەور تڵاینا هور گێروو و ملوو دوێ بەستەنی کە تازە ئامەینێە هەورامان مسانوو و گڕوو دەروونوو وێم کوشنووە،

چیاکۆ دەسش بەینوو شیشە سوورەو بیەکێو پاناملەکەو تاتەیشنە بەردش دلێ و دوێ 25ت نیێش هور گێرتێ و کەوت ڕا پەی لاو دووکانوو بەستەنیەکەی، قەراخوو دیوارەکانە لوێ ڕانە و دڵوو وێشنە واچێ با سەینە بلوو نەکای گڕەو دڵیم فرەتەرە بۆ و پەلە کەروونە و بەستەنیەکە پێسە خەڵک واچێ چیان و مدۆ سەرە، بدۆ سەرەم.

پاڵەیەکاش تن نیێ سەروو ڕێزەکا و واچێ تەمام دۆشمەنام ئانە یاوانێ ئاواتوو دڵیم ئانا یاوانێ 25ت نیە دەور تڵاینا.

ویر کەرێوه بە زڕەو 25ت نیەکا وەختێ وارەو سوار بێ، ویر کەرێوه بە 25ت نیە هارقیەنەکاو دلێ مشتوو مسافرەکا بە ئاوو هانەکا کە گڕوو دەرونیش فرەتەرە کەرێنێ و زوان ئارێ بەستەنیەکەیرە و پاسە زانێ ئاواتوو دڵیش بە گا ئامان، پاسە زانێ گڕوو دەروونیش ڕووبه کۆشیایوە ملۆ،
چی هەست و ویرنە بێ کە تاتەش و دیاکۆ دلێ تین گەرماو هامنیەنە بە قسە کەردەی و پەلە ئامەی و ئاد پاسەش زانا بەستەنیەکەیچ گڕوو دەروونیش هەنە و تاویای تاویۆ و تەرسوو تاتەو ئادینه وێش مەگێر، چیاکۆ زاناش چێش قومیان بەستەنیەکش فڕ داو وشک مردارە. ئیسە ئێتر ویر بە 25ت نیە دەور تڵاینا و گڕوو دەرونی نەکەرێوە، ئیسە ئێتر زانێ دیاکۆ ئادش دیەن و دانش شەقێ تا تاتەش بونه‌و ئانه‌یوه 25ت نیە دەور تڵاینێش بدۆ و گڕوو دەروونیش کشنۆوه. تاتەش شەپەکانیێوەش کوا بنوو گۆشوو چیاکۆیرە و نەما دەسش و پەردشەو پەی یانەی تا خاس تۆخمانیش کەرۆ بۆنەو دزیێوە کە کەردە بێش.

ئەداش سفرەش یاوارە، چیاکۆ کونجێوەنە کزش کەرده بێ، بنوو گۆشیش پێسە ڕەنگوو پەنامله سوورەکەو تاتەیش سوور بیە بێوە، دەروونش هورگریسابێ و گڕەکێ دەروونیش دیسان گڕ وزێنە دڵش و دڵش پێسە بناملە سوورەکێش سوور بیە بێوە.

نویسەر:
مێهران ئەحمەدی

 • پیران و ژیران

  پیران و ژیران پیر، لاو گوٙران زوانەکانوە، مەفهومێوە مانادار و ئەرزشمەند بییەن و هەن. پیر ج…
 • هەملقوانی

  هەملقوانی هەملقوانی: ڕازێوە وەشەی هەورامیە، نویستەی و ئەوەوانای گونا ڕاپەیما، فەرماودیٛ گو…
 • ئارسن

  ئارسن  کابرێوە مەسیحی بوٙ کەشاروو ڕەشتینە جە ئەۮای بوٙ ، دەورەو ئەوەڵوو دەرزوەنای هەر…
 • پیران و ژیران

  پیران و ژیران پیر، لاو گوٙران زوانەکانوە، مەفهومێوە مانادار و ئەرزشمەند بییەن و هەن. پیر ج…
 • هەملقوانی

  هەملقوانی هەملقوانی: ڕازێوە وەشەی هەورامیە، نویستەی و ئەوەوانای گونا ڕاپەیما، فەرماودیٛ گو…
 • ئارسن

  ئارسن  کابرێوە مەسیحی بوٙ کەشاروو ڕەشتینە جە ئەۮای بوٙ ، دەورەو ئەوەڵوو دەرزوەنای هەر…
 hewraman
Load More In ئەدەب و هونەر

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

پیران و ژیران

پیران و ژیران پیر، لاو گوٙران زوانەکانوە، مەفهومێوە مانادار و ئەرزشمەند بییەن و هەن. پیر ج…