یانە ئەدەب و هونەر  فەتە ملای ملوٙ پەی خارجی

 فەتە ملای ملوٙ پەی خارجی

147

 فەتە ملای ملوٙ پەی خارجی
مەتی فەیوٙمە جگەریٛوش گیسنانەو ماچوٙ ئەجوٙ ژەنا شمە ئەخباروو مەخبار مەگیٛردیٛ. مەزاندیٛ دنیا ئینا دەسوو کیٛوە، عالەم شڵیٛشیان! ئادٚ هیزی شەویٛ نەوتەن ئیٛشەو تا ساحبیٛ ڕادیوٙکە گوٙششوٙ بیٛ. ماچوٙ فرەو خەڵکی دەلیانە خەرق بیەن. فریٛشا کوٙردٚیٛنیٛ، دنیا هجوومش بەردٚەن پەی خارجی هەرئنە مزانی مڕەمای مڕەما. جوان و پیرش پەی نیا. گردٚ جە ڕاو ترکیەیوٙ لویٛنیٛ. ژەن و پیا. گەورەو گوٙلانە. ئەجوٙ دنیا ئاخرا. ئادٚ واچیٛ ئی خەڵکە زڵم کەروٙ ئەو کوٙردٚەکا سووریەی چوون حەقوو ئادیشان بلا دەوڵەتەکەیشا زوٙر پەی ئاردٚیٛنیٛ وکوٙشایشا کوٙشوٙ! یوٙش ناست.
ماموٙژەن عەینا: ئەدٚاش مروٙ فەتە سەرەش هەراڵەنە نەجیکیان هەرتا ئیسە خارج خارجشا! ماچوٙ پەی ڕویٛویچ بوٙ مشیوٙ بلوو. چیٛشم چانیشا کەما لویٛنیٛ. دەسین و چەمین و باڵا بەرز و قاییٛم و قوٙڵە، دیپلوٙمی ناقسیچم هەن! پار کابریٛو پیٛدٚا بی ماچوٙ بە قاچاخی بەرووش بەڵام زەڕیٛوی بیٛژمارش گەرەک بیٛ، نەتاواما حەولش پەی دەیمیٛ. هەرتا حازریٛ بیٛنمیٛ میٛوە دەیمەکیٛچ بنیەیمیٛرە ڕەهن کەس نەبی. ئەدٚاش مروٙ گردٚ کەس لوا هەر ئادٚ مەنەن. خوٙبە خودٚا من حەزیچ مەکەروو بلوو دمای فەتەی دیٛق کەروو تامڵوو دووریش نیام. گوٙچانەو دەسوو عەبەیا! فەتە نەبوٙ هیچش پەی مەکریوٙ. دەی ئانا لوایچ مەشیوٙ خارجەنە کەمیٛرە کرییٛبوٙرە، ماچی کەس نیا بوەروٙ.بەخودٚا ماچوٙ ئانیٛچە ئینیٛ چا گیانشا بیەنەنە ملشا ساحبیٛ هەرتا ویٛرەگا هەرمانە کەرا هەر مەیاوا پوٙرە، هەم خەرج قوٙرسا و هەم هەرمانەکیٛ فرە قابلیەت دارە نییٛنە! فریٛشا بیٛتاقەتیٛنیٛ. ئانە ئاعانە فرە لاڵیایمیٛشوٙ وەنە واتما فەتە گیان دەرسەکەیت بوانە با وەختیٛو لوای پەی خارجی دەردٚەت بوەروٙ. با چاگە هیچی هیچ نەبوٙ کەرات بە ڕانندە. چە شمە چی شارووشوٙ هەڵای نەتاوانش تەسیٛقەکەیچش گیٛروٙ! هەر ماچوٙ پەلەپەلوو چیٛشیتانە گیٛرووش! ماچوٙ توٙ حەول دەیدیٛ با من بلوو، بەخوا سەلتیٛ چ بەروو. چاگە شەوو ڕوٙ چەنی سەلتیٛ هەرمانە بەرمیٛ، زەڕێ مشەمەرتا پەی کیانمیٛ، گاوەیچ بساندیٛ و داریٛ یانەکایچ فاردیٛ و لوایدیٛچ زەماوندٚە بە مەیلوو دڵوو ویٛتا شاباش کەردیٛ! ماچوٙ ئەدٚا گیان هەرگجییٛو وەشا و گرانا پسانەش. جە زەڕی نەتەرسدیٛ. تاتەش ماچوٙ فەتە نەواچی سیاسیەنا با بتاوی ئاماو لوای کەری. بەڵام قسیٛ واڵەییما بوٙهیچ کەس نیا ئنەو فەتەی جە سیاسەتی سەرەش بوٙوە، نامیٛ نییٛنە نەزانوٙش! خوٙ هەر کتیب مەوانوٙوە بەڵام گردٚ چیٛویچ مزانوٙ حەسابوو بەڕوو بەحریش پەنەن هەر چی تەلەفزیونەکە ماچوٙ ئادٚ حاڵیشا! تا بزانمیٛ خودٚا چیٛش ماروٙ وەرۆ. بابلوە ئانا ئاماوە، خو ئینە نیمەڕوٙن
«
وەلی فەتاحی»
96/11/22

 hewraman
Load More In ئەدەب و هونەر

داواچیٛو بنویسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

سەرنجێ ویٛمانە سەروو دەقێوە کاک بێهرووز محەمەدپووری (شاروٙ)

قومێ لەزەت و عومرێ جادە سەرنجێ وێمانە سەروو دەقێو کاک بێهرووز محەمەدپووری (شارۆ)  عادڵ محە…