یانە زوان خەریک، خجڵ

خەریک، خجڵ

84

خەریک، خجڵ

خەریکنای، خەریکیای، خجڵنای، خجڵیای

خەریک ڕیٛخەو چەمەو خەریکنایین،  خجڵ ڕیٛخەو چەمەو خجڵنای، ئەگەر سەرنجە دەیمیٛ فرەو وەختی خەریک پیٛسەو کەردێوە یاردیدەری مەیوٙ ڕستەنە. هەرپاسە خجڵ، تاوو واچو هەردووی یەک ماناشاهەن، پەوکای نمونیٛ پەی هەردوی گونجیا.

ویٛش خەریکنان، چیٛگەنە لوان سەرو کەردەی ناتەمامی(ن)

شاهوٙ خەریکیابیٛ نان واردەیرە، چیٛگەنە کەردەی یاردیدەرەن، پەی واردەی

خەریکەنا ملوو پەی سەیرانی. لوان سەرو کەردەی نەویەردەی. خەریکەنا بلو پەی سەیرانی، لوان سەرو کەردەی ئەرەنیای.

خەریکبیٛ بەو پەی لایت، خەریک کەردەی یاردیدەرەن پەی “بەو”

خەریکنا، خەریکیٛنمیٛ، خەریکەن، خەریکیٛنیٛ، خەریک بیٛ، خەریک بیەبیٛ

ئیسە سەرنجەو یاگە نامەلکیاکا دەسەی یەرەم مڎەیمیٛ کە ملکانە خەریک و خجڵیەرە، ئی کەردیٛ یاردیدەریٛ پیٛسەو کەردەی تەمامی یاگەنامەکیٛشان مەلکا پوٙرە، کەمیٛ جیاوازیشاهەن:

خەریکنا، خەریکینمیٛ، خجڵنا، خجڵیٛنمیٛ، دەسەی یەرەمو یاگەنامەکاش لکوٙ پۆرە( نا، نمیٛ) پەی کەسی یوەمی تاق و کوٙی.

خەریکەن- خەریکا، خەریکیٛنیٛ، خجڵا-خجڵەن، خجڵیٛنیٛ( ەن- ا،نیٛ)، یاگەنامیٛ لکیێ پەی کەسی دوەمی تاق و کوٙی.

خەریکەنی، خەریکیٛندیٛ، خجڵەنی، خجڵیٛندیٛ(ەنی، یٛندیٛ) یاگە نامیٛ لکیێ پەی کەسی یەرەمی تاق و کوٙی

خەریکبیٛ، خەریک بیەبیٛ. خجڵبیٛ، خجڵ بیەبیٛ، یاگەنامیٛ لکیێ دەسەو پەنجەمی پەی کەسی یوەمی تاقی

خەریکیٛبینیٛ، خەریکیٛ بییٛبیٛنیٛ، خجڵیٛ بینیٛ، خجڵیٛبیبیٛنیٛ، یاگەنامیٛ لکیێ دەسەو پەنجەمی پەی کەسی دوەمو یەرمی کوٙی.

 

خەریکم بیٛ، خەریکش بیٛ، خەریکم بیٛنیٛ، خەریکش بیٛنیٛ، خەریکما بیٛ، خەریکما بیٛنیٛ، خەریکما بیەبیٛ

خجڵم بیٛ،خجڵش بیٛ، خجڵم بیٛنیٛ، خجڵش بیٛنیٛ، خجڵما بیٛ، خجڵمابیٛنیٛ، خجڵما بیەبیٛ

خەریک بە، خجڵ بە، خەریکیٛ بیدیٛ، خجڵیٛ بیدیٛ، کەسی دوەمی تاق و کۆ وەختو کەردەی داواینە

نمونیٛ:

خەریک/خجڵ بیٛ دەسو ویٛش بڕوٙ… کەردەی یاردیدەر پەی کەردەو بڕوٙی

خەریکو/ خجڵو هەنار ڕنیەین… یاردیدەر پەی چەمەو هەنار ڕنیەی

خجڵو،خجڵیٛ، خجڵا، خجڵیٛنمیٛ، خجڵیٛنیٛ،

خجڵو هەنار واردەین، خجڵیٛ هەرنار ڕنیەنیٛ، خجڵا هەناری مڕنوٙ، خجڵیٛنمیٛ هەرناری وەرمیٛ، خجڵیٛنیٛ هەناری مڕنان.

د.ناجح گوڵپی15/10/2018

 

 • لیٛفی جاجم

  لیٛفی جاجم هەورامان هەمیشە تایبەمەندی ویٛش بیەن، هەر جە سیپاڵی و سەناتی دەسی…هتد، یو…
 • سی و یەکەمین ساڵیادو کیمیاوارانو شارو نوٙتشەی

  یاڎو کیمیاوارانو شارو نوتشەی ئاروٙ هەڤدەو مانگەو یەری 17/3/2017 ( 26 و سیاوکامی ) سی و یوٙ…
 • هەڵەبجە

  هەڵەبجە چەتە لافاوو ئەنفالی، قاچاخە کارێزوو گۆڕە بە کومەڵەکارە وێش یاونارە هەڵەبجە. هەبەسی…
 • لیٛفی جاجم

  لیٛفی جاجم هەورامان هەمیشە تایبەمەندی ویٛش بیەن، هەر جە سیپاڵی و سەناتی دەسی…هتد، یو…
 • سی و یەکەمین ساڵیادو کیمیاوارانو شارو نوٙتشەی

  یاڎو کیمیاوارانو شارو نوتشەی ئاروٙ هەڤدەو مانگەو یەری 17/3/2017 ( 26 و سیاوکامی ) سی و یوٙ…
 • هەڵەبجە

  هەڵەبجە چەتە لافاوو ئەنفالی، قاچاخە کارێزوو گۆڕە بە کومەڵەکارە وێش یاونارە هەڵەبجە. هەبەسی…
 hewraman
Load More In زوان

داواچیٛو بنویسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

لیٛفی جاجم

لیٛفی جاجم هەورامان هەمیشە تایبەمەندی ویٛش بیەن، هەر جە سیپاڵی و سەناتی دەسی…هتد، یو…