عه‌لی

105

عه‌لی

ساڵۆ حه‌فتای،تا ڤا یاگێ‌ ڤیرم بۆ یه‌رێ چوار بزێ و بڕێو کاوڕێ و گاوێوه‌ما بێنێ ڕوێوشا ئه‌ۮام ماچۆ ڕۆڵه‌ گیان دا بزاندێ یاگێوه‌نه‌ مشووروو کوچێو نانه‌ڕه‌قێ مه‌وه‌ردێ با که‌رمێ تێکه‌ڵوو ئاڵفی و ده‌یمێ پی گاو و گۆجه‌ره‌یه‌ ، منیچ که‌وتانێ که‌رۮ و کۆشوو ئانه‌یه‌ که‌ نانه‌ڕه‌قێ بسانوو په‌یشا ، ڕوێو یاگێڤه‌ به‌حس بێ واتشا پاسگا نانه‌ڕه‌قێش هه‌نه‌ و وره‌شۆش ،منیچ لوانێ په‌ی پاسگای. ئاوه‌خته‌ که‌لاس یانزه‌ بێنێ، ڕه‌ییس پاسگا پیه‌یوی پیر بێ به‌ نامۆ ئاغه‌ی ئه‌حمه‌دی،لوانێ و واتم:ئامانا نانه‌ڕه‌قه‌کێتا بسانوو ،ماچۆ ده‌ی قه‌ۮش چێشا ، مه‌زانو ئاوه‌خته‌ کیلوێو چن بێ به‌ڵام دوێ گۆنیێم ئه‌سا و ماچۆ ئیسه‌ولا گرۮ مانگێوه‌ متاڤی به‌ی گۆنیێو بسانی.

مانگێ دماینه‌ که‌ لوانێ کوڕله‌ گولالێوی نۆ‌ ساڵه‌ چابێ په‌رسام واتم ئینه‌ کێن واتشا کوڕو ئاغه‌ی ئه‌حمه‌دیا!! پنه‌ش نه‌وه‌رێ ئاۮ پا پیریه‌ ئینه‌ کوڕش بۆ،  نامێش عه‌لی بێ، بڕێو قسێم که‌رۮ چنی و وه‌ختێو گه‌ره‌کم بێ به‌وڤه‌ عه‌لی هه‌رڤێ په‌یش که‌رۮێشه‌نه‌ پاڵه‌یو و ماچۆ من گه‌ره‌کما بلو ته‌ماشه‌و گاوێ!!کوره‌ ئه‌ۮات خاس تاته‌ت خاس!!ماچۆ نا ئیللا نه‌ بیللا مشیۆم به‌ریم ته‌ماشه‌و گاوێ ، واتم دی خاسا بۆ بلم ، به‌رۮم و تا نیمه‌ڕۆچ چاگه‌ نیشت ، دڤێ یه‌رێ ڕوێ ته‌ر که‌ نۆتشه‌نه‌ نیشت،وێش فێر بیه‌بێ و گرۮ ڕوێو ئه‌ی ته‌ماشه‌و گاوێ!!شۆنۆ یه‌رێ ڕواره‌ لواوه‌ په‌ی کرماشانی و ئێتر نه‌ۮیم ، تاته‌یچش هه‌ر ئا ساڵه‌ نۆتشه‌نه‌ لوا و که‌وته‌وه‌ کرماشان.

دڤێ ساڵێ شۆنیشه‌ره‌ منیچ په‌ی درێژه‌ده‌ی به‌ ده‌رسی لوانێ کرماشان، راسه‌کێش من ئێتر عه‌لیم ویر شیه‌بێوه‌، ساڵۆ دوو دانشگه‌ی بێ، من ئامابێنێوه‌ په‌ی نۆتشه‌ی شه‌وێوه‌ ڕه‌فێقێوم جه‌ پاوه‌نه‌ ته‌له‌فوونش په‌ی که‌رۮا و ماچۆ ئارۆ وێره‌گا کرماشانه‌وه‌ ئه‌ی ئه‌ینێوه‌، مینبووسه‌نه‌ زارۆڵه‌ گولالێو پاڵمه‌نه‌ نیشته‌بێره‌ ، وێشه‌وه‌ په‌رسام ‌واتم ئه‌رێ پی وێره‌گا دێروه‌خته‌وه‌ کۆگه‌ ملی؟ ماچۆ مۮیه‌و هه‌ورامیش حاڵی مه‌بۆ ئێتر به‌ فارسی په‌رسام کۆگه‌ ملی وێت ته‌نیه‌ی پی دێره‌وه‌؟ماچۆ واتش مله‌ی ملو په‌ی نۆتشه‌ی!واته‌بێش رۆڵه‌ گیان ئیسه‌ ماشینت مه‌گنۆ مشته‌ بلی په‌ی نۆتشه‌ی و به‌رۮه‌بێش وا یاگێ که‌ ماشینێ نۆتشه‌ی مدرێنێ و واته‌بێش ئا ده‌ی نه‌واتم ماشین نیا بلی.
ماچۆ واتم که‌سێوتا هه‌ن جه‌ نۆتشه‌نه‌؟ واته‌بێش ئه‌رێ مامۆم!په‌رسابێش ده‌ی مامۆت کێن؟شماره‌ ته‌له‌فوونشا مزانی؟ ماچۆ مۮیه‌و نامۆ تۆ و شماره‌ ته‌له‌فونوو تۆش واتا پنه‌!!واته‌بێش ده‌ی فره‌ خاسا چوون من ئاۮی مژناسوو بۆ ئیسه‌ بلمێوه‌ په‌ی یانه‌و وێما ساحبێو زوو وێم ماروت ئێگه‌ و سوارو ماشینیت که‌رو بلی په‌ی نۆتشه‌ی.
ماچۆ ئیسه‌ ئانا‌ چێگه‌ ها قسێش که‌ره‌ چنی ، وه‌ختێو واتم ئه‌له‌و مۮیه‌و ماچۆ مامۆ!!واتم تۆ کێنی؟ماچۆ عه‌لیه‌نا!!! …

ساحبێوش ئاما په‌ی نۆتشه‌ی ، واتم خه‌یر بیه‌ن وێت ته‌نیای؟ماچۆ وه‌ڵڵا تاته‌م قه‌رارا به‌یوه‌ په‌ی نۆتشه‌ی واتش وه‌ڵێنه‌ تۆ لوه‌ چاگه‌ لوه‌ مه‌دره‌سه‌ تا ئێمه‌یچ به‌یمێ!!! واتم عه‌لی پیاوه‌تیت بۆ دیارا درۆی مۮه‌ی ، ماچۆ ناوه‌ڵڵا!!کتێب و چێوش ئارۮه‌بێ چنی وێش ، فره‌ نه‌لمێ تانشه‌ره‌ تا یه‌رێ روێ هه‌ر سه‌رو قسۆ وێشه‌وه‌ بێ،منیچ نه‌ شماره‌ ته‌له‌فونوو یانه‌یشا زانێنێ و نه‌ حیچێو ، ئاخرش ئاما پنه‌ که‌ یانه‌نه‌ گژیان چنی ئه‌ۮه‌یش و به‌رشیه‌ن و ئامان په‌ی نۆتشه‌ی!!واتم شماره‌که‌تا ده‌م پنه‌ با ته‌له‌فوون که‌رو په‌ی یانه‌یتا ئیسه‌ خه‌فه‌تشانە ، شماره‌ش دا،وه‌ختێو زه‌نگه‌م دا مه‌حه‌ل بێ وه‌شیێنه‌ مرا ! ئه‌ۮاش ماچۆ گرۮو کرماشانیما وشکنان شۆنیشه‌ره‌،ئێتر ته‌ماما بڕیه‌بێ ئینه‌ یه‌رێ ڕوێن یانه‌ما شیوه‌نا ، واتم خه‌فه‌تتا نه‌بۆ وێم مارووشه‌وه‌.
شۆنۆ حه‌فتێویه‌ره‌ به‌ هه‌زار زۆرێ به‌رۮمه‌وه‌ ، خۆ من یانه‌شا نه‌زانێنێ وێش به‌رۮا تا به‌ره‌و یانه‌یشا،به‌رۮمه‌وه‌ یانه‌و تا شه‌وێ چا نیشتا بڕێو چێوێم ئامه‌ی ده‌س: تاته‌ش وه‌ڵێنه‌ ژه‌نێوه‌ش ئارۮێنه‌ و چاۮێ کناچێوه‌ش بیێنه،‌کناچێوه‌ که‌ دوێ ساڵێ جه‌ عه‌لی گه‌وره‌ته‌ره‌ بێ،ئا ژه‌نێشه‌ مه‌رۮێنه‌ و یوه‌ته‌ره‌ش ئارۮێنه‌ و ئیسه‌ چاۮێ یه‌رێ زاوڵێش بێنێ عه‌لی و دوێ گولالێ ته‌ر…
تا ساڵۆ حه‌فتاوچواری هه‌ر جارجار لوێنێ سه‌ر دێنێ عه‌لی ، ئێتر نه‌لانێ و تا ده‌رسم ته‌مامیا و ئامانێوه‌ ڕۆ دوانزه‌و ئه‌وه‌ڵ مانگۆ وه‌هارو هه‌شتاوهه‌شتی(شۆنۆ چوارۮه‌ ساڵاره‌) یۆ جه‌ ره‌فێقام چنی ژه‌ن و زاوڵه‌یش ئامه‌یبێنێ په‌ی یانه‌یما، زاوڵه‌کێش یانه‌نه‌ بێنێ و وێما لوه‌یبێنمێ په‌ی به‌ری، وێره‌گا دێرێو یانه‌وهته‌له‌فوونشا په‌ی که‌رۮا و ماچۆ پیه‌یو ئامان فارسی قسێ که‌رۆ و کارش پنه‌نی، واتم کێن؟واتشا مه‌زانمێ به‌ڵام وێش ماچۆ نامێم عه‌لین و کرماشانیه‌نا و ته‌نیا گه‌ره‌کما چه‌مم پنه‌ گنۆ و بلوه‌وه‌ ، واتم ده‌ی واچه‌ بنیشۆ تا به‌وه‌وه‌ ، ماچۆ وه‌ڵڵا مه‌نیشۆ واتش ملوه‌ره‌ جاۮه‌ چا منیشوو تابه‌ی( یانه‌ما ئا وه‌خته‌ کوچێو دوور بێ جه‌ جاۮه‌ی) .

ئامانێوه‌ مۮیه‌و دوێ پیه‌ی چا ماتڵێنێ و ماشینێڤوو ئیران خودره‌ویچ مدران ، هه‌ر نزیک بیاوه‌ یۆشا ئاما وه‌ره‌وه‌ و سڵام و وه‌شی و تشی واتم مه‌ژناسووت؟ماچۆ عه‌لیه‌نا و… واتم یاخوا خێر به‌ی ،تاته‌ت چێش که‌رۆ وه‌شا؟ماچۆ وه‌ڵڵا چوار په‌نج ساڵێ هه‌ن فه‌وتش که‌رۮه‌ن. فره‌ سه‌ختم ئاما ونه‌ ، واتم به‌خشه‌ نه‌زانانم،ده‌ی فه‌رماوه‌ بلم په‌ی یانه‌ی ، ماچۆ ناوه‌ڵڵا مشیۆم حه‌تمه‌ن بلوه‌وه‌ ، واتم هه‌رگیز مه‌کریۆ چه‌نی مازوو؟ماچۆ ئێشه‌و قه‌رارا واڵه‌کێم ده‌یمێ شوو و وێت مزانی ئیسه‌ من گه‌وره‌و یانه‌یه‌نا و مشیۆم حه‌تمه‌ن چا بوو ، واتم ده‌ی ئیسه‌ چێش که‌ری؟ کار و بارت چێشا؟ماچۆ تا که‌لاسوو نۆی ده‌رسم وانا و ده‌سم ئاست به‌ڵام شۆنۆ دوێ ساڵاره‌ دیسان ده‌سم پنه‌ که‌رۮه‌وه‌ ،  لوانێ تاران لیسانسم گێرت و ئیسه‌یچه‌ ئیران خودره‌وه‌نه‌ کار که‌رو ، سه‌به‌یچ مشیۆم بلوه‌وه‌ په‌ی تارانی ، ئاخره‌وه‌ وه‌ختێو گه‌ره‌کش بێ بلۆ،ماچۆ راسی ویرتا تاته‌م چێگه‌ ره‌فێقێوش بێ به‌ نامۆ فڵانه‌که‌سیچ؟واتم ئه‌رێ ، ماچۆ داخۆم نه‌کریۆ چه‌مێوم گنۆ پاۮیچی ، به‌رۮم چه‌مش که‌وت پاۮیچی و هه‌رچیما که‌رۮ نه‌نیشت و لواوه‌.

یه‌رێ مانگێ شۆنیشه‌ره‌ لوابێنێ په‌ی روانسه‌ری دوکانوو یۆ جه‌ ره‌فێقه‌کامه‌نه‌ بێنێ، یۆ ئاما چوه‌ر و چا نیشته‌ره‌، ئێمه‌ هه‌رپاسه‌ خه‌ریکوو قسا بێنمێ واتم ده‌ی ئێتر دێرا و با من بلوه‌وه‌، ماچۆ بنیشه‌ره‌ برا دێروو چێشی؟واتم تا بلوه‌وه‌ نۆتشه‌ شه‌وه‌نه‌.
مۮیه‌و کابرا که‌ تازه‌ ئامابێ چوه‌ر هۆرکروکیا و ماچۆ تۆ نۆتشه‌یه‌نی؟واتم ئه‌رێ،په‌ی چێشی په‌رسی؟ ماچۆ ئه‌گه‌ر ویرت بۆ ئه‌وسا نۆتشه‌نه‌ ڕه‌ییس پاسگه‌و بێ به‌ نامۆ ئه‌حمه‌دی ، واتم ئه‌رێ ویرما و مژناسووش، ماچۆ منیچ ئاوه‌خته‌ چا بێنێ و ئێتر وه‌روو ئانه‌یه‌ هه‌ر به‌ینما وه‌ش بیه‌ن ئیسه‌یچه‌ ئینانێ روانسه‌ر ، ئیجا مزانی چی په‌رسام واتم نۆتشیه‌نی؟واتم ناوه‌ڵڵا چی؟ماچۆ کوره‌که‌و ئاغه‌ی ئه‌حمه‌دی شۆنۆ چنێ ساڵاره‌ ئی عه‌یده‌ ئامان په‌ی نۆتشه‌ی واته‌نش گه‌ره‌کما بلوو سه‌ر ده‌و یۆ جه‌ ره‌فێقه‌که‌و تاته‌یم ، ئیسه‌ ئه‌ۮاش فره‌ دڵش پووه‌ن بزانۆ په‌ی لا کێ لوان ، واتم په‌ی لا من ئامابێ ، گوا وه‌روو چێشی ئه‌ۮاش گه‌ره‌کشا بزانۆ؟ماچۆ گوا نه‌زانانت؟شرکه‌و دڵیم ئاما،واتم ناوه‌ڵڵا گوا چێش بیه‌ن؟ماچۆ ساحبوو ئا رۆیه‌ وه‌ختێو گه‌ره‌کش بیه‌ن بلۆوه‌ په‌ی تارانی هه‌مه‌ۮان ته‌سادفش که‌رۮه‌ن و کوشیان، هه‌ر فره‌ ناڕه‌حه‌ت بیا.تا ماوه‌یو نه‌تاوام قسێ که‌روو ، شۆنیه‌ره‌ ماچۆ ده‌ی به‌ش پیاوه‌تی که‌ری سه‌رێو ده‌ی ئه‌ۮه‌یش واتم ده‌ی نام و نیشانو یانه‌که‌یشا ده‌م پنه‌ . نام و نیشان و شماره‌ ته‌له‌فونه‌که‌شا دانێش به‌ڵام هه‌رچیم که‌رۮ نه‌تاوام بلوو وینووش،واتم با داخۆ دڵیش تازێ نه‌بۆوه‌.

نویستەی:عەودڵڵا حەبیبی

 hewraman
  • هۆرامانوو دڵی

    هۆرامانوو دڵی ئەمن هانام به‌رده‌بێ لاو هانایشان. پاسە زانێنان ئه‌چا هانه‌نه‌ ته‌ژناییمان ک…
  • ساڵێو تەڵاقوو تاتەو فەتەی کەوتەبێ!

    ساڵێو تەڵاقوو تاتەو فەتەی کەوتەبێ! -ئاندٚە بەینما نەبێ، من و عەبە چەنی یۆی ژەنیما ئاردٚە. …
  • بەڵاو گیانوو هەورامانی

    بەڵاو گیانوو هەورامانی ئارۆ ترمیناڵ سەقزنە ڕوو بە شاروو مەریوانی شارێو کە ” کلوودیوو…
Load More In ئەدەب و هونەر

داواچیٛو بنویسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

مەحمود خانو دزڵییٛ و گیانو هامکاری

مەحمود خانو دزڵییٛ و گیانو هامکاری بوٙنەو یاڎو سەڎ ساڵەو ئازاڎ کەردەی سلێمانی چیٛردەسو ئین…