یانە ئەدەب و هونەر مه‌حاكمه‌و به‌قوو قه‌فه‌سی

مه‌حاكمه‌و به‌قوو قه‌فه‌سی

175

مه‌حاكمه‌و به‌قوو قه‌فه‌سی

حه‌ر پاسه‌ گردێما مزانمێ به‌قوو قه‌فه‌سی جه‌ لاو فره‌و كه‌ساوه به‌ تایبه‌ت شاعێر و نویسه‌راوه،تۆمه‌تبارا به‌ خیانه‌ت كه‌رده‌ی و برا كوشته‌ی و فره‌و چێوایته‌ریچ،به‌ڵام تا ئیسه‌ هیچ كه‌سی مه‌حاكمه نه‌كه‌رده‌ن و هه‌ركه‌س به‌ مه‌یلوووێش بۆختانێوه‌ش په‌ی تاشۆ و به‌ تاوانبارش مزانۆ!!
و هه‌میشه ‌و دایم جه‌ گرد یاگێوه‌نه پێسه‌و نموونه‌و خیانه‌تكارێوی گه‌وره‌ی مژناسیۆ و نامێش بریۆ!!
ئیسه‌ بژنه‌ودێ مه‌حاكمه‌و به‌قووقەفسی:

شكات كه‌ر:ئاوه‌ز
تۆمه‌تبار:به‌قوو قه‌فه‌سی
قازی:ویژدان
تارێخ: 18/10/1392 ڕۆجیاری
په‌رس:تۆ تۆمه‌تباره‌نی به‌ برا كوشته‌ی و خیانه‌ت كه‌رده‌ی به قه‌وم و كه‌س و كاریت؛ئایا ئی تاوانێ گێری گه‌رده‌ن؟
جواب:نه‌خه‌یر. من بێ تاوانه‌نا و عه‌سڵه‌ن ئی تۆمه‌تێمه قبووڵێ نیه‌نێ و گردێ درۆینێ؛هه‌رچن «بۆختانه پێسه‌نه خه‌ڵوزی یا سۆچنۆ یا سیاو كه‌رۆوه»؛ به‌ڵام تۆ ته‌ماشه‌ كه‌ره‌ بێ ئانه‌یه‌ من مه‌حاكمه كه‌را و یا ویژدانیشا كه‌را قازی، بڕێو تومه‌تێشا په‌ی وه‌شێ كه‌رده‌نا،ئننه زلێ و قورسێنێ ئه‌ر بنیه‌یشا سه‌روو كۆ شاهۆیه‌و وه‌رگه‌شا مه‌گێرۆ و شه‌ق شه‌ق بۆ!
په‌رس:كریۆ بێ تاوانی وێت په‌یما سه‌له‌منی؟
جواب:به‌ڵێ،گۆش گێره تا باسوو بێ تاوانی وێم خاس شی كه‌روه‌ په‌یتا،چن ساڵێ چی وه‌ڵته‌ر تازه جه هێڵه‌نه به‌رئامه‌بێنێ و هاگام جه دنیای نه‌بێ،بێ ڕه‌حم و مروه‌تێو ئاما منش جه ئه‌ذایم جیا كه‌رداوه و به‌ ئه‌سیری به‌رداش؛به‌ زوانی ته‌ڕ كڵاوه‌ش نیا سه‌ره‌م و ده‌سه‌مۆ و ئالووذه‌و قه‌فه‌سیش كه‌ردا و ئاذ بی ئاغه‌ و منیچ نۆكه‌ر،به‌ باڤوو دڵوو وێش په‌روه‌رده‌ش كه‌ردا،و جه مه‌دره‌سه‌و وێشه‌نه ده‌رسش دانی و یاونانیش په‌نه‌ و گرد یاگێوه‌نه به‌ زه‌ریفی و ده‌نگ وه‌شی من فه‌خر كه‌رێ.
ڕوێو جه‌ ڕوا په‌ی ئه‌وه‌ڵین جاری ئاغه‌م وێش پێچاوه و تفه‌نگش كه‌رد شانه و قه‌فه‌سه‌كه‌و منش نیا دلێ تۆشه‌به‌رێوه چه‌رمێ و هۆرش گێرته و كه‌وت ڕا؛ فره‌ش په‌نه‌ نه‌شی یاوه‌یمێ قه‌ذپاڵێوی وه‌ش و ڕه‌نگینی؛ ئاغه پیشێوش دا بڕێو چنیش شان و باڵوو منه‌ره و جگه‌رێوش كێشا و ئیجا قه‌فه‌سه‌كه‌و منش جه دلێگروو دره‌ختێویه‌نه خاس پۆژناره‌ و وێچش لوا دلێ كۆڵیته‌كه‌یش و بێ ده‌نگ و چركه ماتینه‌ش دا؛من سه‌ره‌م سڕ مه‌نه‌بێ جه‌ هه‌رمانه‌كێش و حاڵیم نه‌بێ قه‌رارا چێش قۆمیۆ؛ وه‌ختێو خاس گۆشم دا به‌ ده‌ور و به‌ریم؛ مذیه‌و جه كه‌شه‌كاوه ژه‌ره‌ژێ خه‌ریكێنێ به‌ ئازاذی و سه‌روه‌شی موانای موانا و شاذی كه‌را؛ عاشق و شه‌یذاو ژیوای ژه‌ره‌ژه‌كاو كه‌شی بیانی و ئێتر چا وه‌خته‌نه ماناو ئازاذیم زانا و پێسه‌و شێتی زوو ده‌سم كه‌رد به‌ وانای تا بزانام په‌نه و به‌یا جه‌ ده‌سوو ئاغه‌یمه‌و نه‌جاتم بذا و منیچ پێسه‌و ئاذیشا جه سه‌ربه‌رزه‌كاوه به‌ ئازاذی بژیڤوو؛به‌ڵام وه‌ختێو ژه‌ره‌ژه‌كێ كه‌شی ئامای فریامه‌و تا نه‌جاتم بذا؛وێشا گرفتارێ فێڵ و ته‌ڵه‌كه‌و ئاغه‌ی ڕاوكه‌ری بیێ و بێ گونا و تاوان گیانشا جه‌ ده‌س دا و ئاغه به‌ مه‌راموو وێش یاوا و خه‌تاكێچ ساویا سه‌ره‌و منه‌ره!! به‌ڵام ئومێذم بێ كه هه‌رگیز «مانگه مه‌مانۆ جه‌ په‌شته‌و هه‌وریه‌نه» و ڕوێو مه‌ی وه‌ره‌و بێ تاوانی من ڕۆشن بۆوه.

په‌رس:ده‌ی وه‌ختێو په‌ی ئه‌وه‌ڵین جاری زانات هه‌رمانه‌كێت بۆ به‌ سه‌به‌بوو برا كوشته‌ی،چی درێژه‌ت په‌نه دا و چی بێ قه‌وڵی ئاغه‌یت نه‌كه‌ردت؟
جواب:ڕاسا،په‌یم ڕۆشن بیه‌بێوه كه ئاغه‌م منش په‌ی مه‌راموو وێش په‌روه‌رده‌ كه‌رده‌نا،به‌ڵام ئێتر درێژه دای به‌ هه‌رمانه‌كێ جه‌ ده‌سوو مننه نه‌مه‌نێبێ و هه‌رچی كه‌رێنێ و كۆشێنێ نه‌تاوێنێ و نه‌زانێنێ چه‌نی وێم جه‌ ده‌سوو ئاغه‌ی بێ ڕه‌حمیه‌و نه‌جات بذه‌و تا نه‌كه‌رۆم تێڵاو ده‌سیش په‌ی برا كوشته‌ی؛ ئاذ جه‌ من ژیرته‌ر و زرنگته‌ر بێ و گرد جارێو به‌ فێڵ و ته‌ڵه‌كه خه‌ڵه‌تنێم و هه‌رمانه‌كێم په‌نه‌ كه‌رێ. حه‌ر پێسه‌و تلیاك وه‌ری عاذه‌تش په‌نه كه‌رده‌ بێنێ و هیچ ده‌سه‌ڵاتێوم نه‌بێ.
په‌رس:چی جه ویروو ئانه‌یه‌نه نه‌بیه‌نی به‌ جۆرێو وێت جه ده‌سوو ئاغه‌یته‌و نه‌جات بذه‌ی و بلی به‌ ئازاذی بژیوی؟
جواب:په‌رسیارێوی عالت كه‌رد؛ ده‌ی وه‌ختێو من ته‌ماشه‌ كه‌رێنێ و وینێنێ كه: شێر، پاڵنگ، فیل، داڵ، باز و فره‌و گیاندارای ته‌ری پا گردوو توانایه‌و ئه‌سیروو ده‌سوو بڕێو جه ئێنسانه فێڵباز و بێ ڕه‌حمه‌كانێ و نه‌بێنێ جه ویروو ئانه‌یه‌نه وێشا نه‌جات بذا و یا نه‌تاوێنێ وێشا نه‌جات بذا!! ئێتر من هه‌رگیز ئومێذێوم نه‌بێ بتاوو وێم ئازاذ كه‌روو؛ هه‌ڵبه‌ت چن كه‌ڕه‌تێو دڵم په‌و بێ به‌ فێڵ و ته‌ڵه‌كه وێم نه‌جات بذه‌و، به‌ڵام ئاذ جه‌ من ژیرته‌ر بێ و هه‌رگیز نه‌تاوام كڵاوه بنیه‌و سه‌ره‌ش و ئێتر وازم ئاورد و مه‌جبوور بیا پا شێوه درێژه‌ بذه‌و به ژیوای خه‌فه‌تباریم و دڵم وه‌ش كه‌روو پی واته‌یه كه:«خوذا جه سولتان مه‌حمووذی گه‌وره‌ته‌را».

په‌رس:ده‌ی خۆ ئا شێر و پالنگه كه تۆ نامێشا به‌ری تاوانبارێنێ،چوون خیره‌تشا جه‌ ده‌س دانو جه‌ بۆنه‌و دوێ پێشه ڕه‌قاوه‌ و تیكێو گوشته‌ گه‌نایه‌و بیێنێ نۆكه‌ر و هه‌رمانبه‌رێ ئاغه‌یشا؛پاسه‌ بزانوو تۆیچ جه‌ بۆنه‌و دوێ گوڵێ تاڵشكی و مشتێو دانێ،بیه‌نی تێڵاو ده‌سوو بێگانه‌ی؛ئه‌ر ماچی پاسه نیا،ده‌لیله‌ت چێشه‌نه؟
جواب:هه‌ر چن تۆ ئا شێر و پاڵنگه‌یه ته‌خسیربار و بێ خیره‌ت مزانی،به‌ڵام به‌ باوه‌ڕوو من ئاذێچێ بێ گوناینێ و جه وه‌راوه‌روو فێڵ و ته‌ڵه‌كه‌و فێڵبازه بێ ڕه‌حم و مروه‌ته‌كاوه هیچ ده‌سه‌ڵاتێوشا نیا.
به‌شه‌ر ساحیبوو ئاوه‌ز و عێلم و شعووریا،تا ڕادێو كه ده‌سه‌ڵاتش هه‌ن و متاوۆ وه‌ڵاتێو ئاوذان كه‌رۆوه؛ئاسمانه‌نه گێڵۆ؛چیروو زه‌مینی وشكنۆ؛ سه‌روو ئاوێوه یانێ كه‌رۆوه؛ ته‌بێعه‌تی پارێزنۆ؛ ته‌یاره، ماشین، برق، ته‌له‌فوون و… وه‌شێ كه‌رۆ؛ قازانجش بۆ؛خزمه‌تكار بۆ؛ و…. و به‌ چەپوانەیچۆ متاوۆ: وه‌ڵاتێو وێران كه‌رۆ؛ته‌بێعه‌تی جه‌ به‌ین به‌رۆ؛ ئاسمان و زه‌مینی پیس و پۆخڵ كه‌رۆ؛ زڵم و زۆر كه‌رۆ؛ گێانداره‌كاو كه‌شی ئه‌سیرێ كه‌رۆ و…….
ده‌ی وه‌ختێو پاسه‌نه، ویر و زۆر و ده‌سه‌ڵاتوو من و گردوو ئاژه‌ڵه‌كاو كه‌شی جه وه‌راوه‌روو زڵم و زۆر و فێڵ و ته‌ڵه‌كه‌و ئێنسانه ناله‌باره‌كاوه، چێش متاوۆ بۆ؟ په‌ی دما جاری ماچوو من بێ تاوانه‌نا؛به‌ڵام«گه‌رده‌ن جه مووی باریكته‌ر»، ڕازی به‌ حوكموو قازیه‌نا.
په‌رس و جۆ ته‌مامیا……

حكموو قازی:به‌ پاو قانوونی؛به‌قوو قه‌فه‌سی جه گردوو تۆمه‌ته‌كا،پاك و بێ گونا و بێ تاوانا و چی تارێخه‌و لای(18/10/1392ك.ڕۆجیاری)،هه‌ر یاگێو بلۆ و هه‌ر جۆرێو مه‌یلشا بژیڤۆ ئازاذا و هیچ كه‌سیچ حه‌قش نیا به‌ خرابه نامێش به‌رۆ؛به‌ڵام ئاغه‌ی ڕاوكه‌ر تاوانبارا و مشیۆ بذریۆ ده‌سوو قانوونی تا مه‌حكه‌مه‌ كریۆ و به‌سزاو وێش بیاڤۆ. ڕاسا«بێ گونا تا پاو داری ملۆ به‌ڵام هه‌رگیز مه‌لۆ سه‌روو داری »

فه‌تحوڵڵا ره‌زایی

 hewraman
Load More In ئەدەب و هونەر

داواچیٛو بنویسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

پیرۆز بۆ ڕۆو جەهانی زوانی ئەدٚایی

پیرۆز بۆ ڕۆو جەهانی زوانی ئەدٚایی زوانی ئەدٚایی گاهەز چا ئێستێلاحا بۆ که تا ئیسه کەمتەر سە…