پیر سکڵه‌

83

پیر سکڵه‌  

داریوش ڕه‌حمانی
په‌ی نه‌به‌ز هۆرامی

ئه‌جۆت پاسه‌نه.پاسه‌نییه‌ن.ئه‌ڵبه‌ته‌ پاسه‌یچه‌نه‌. نه‌زانێنا.چه‌نی بزانوو. خییاڵم که‌رده‌بێ جه‌ ڕوه‌و نه‌زانیوه‌. خییاڵماکه‌رده‌ بێ.پانه‌یچوه‌ هانا به‌رزه‌نه‌. هاناش به‌رزه‌نه‌.هه‌ڵای قاقبه‌و ژه‌ره‌ژا و ده‌نگو سیاوچه‌مانه‌ی مه‌یۆنه‌ گوش. په‌ی شۆنگمکێ قه‌سالێ چه‌مێش نیاینێ یۆره‌. یۆ ئه‌جیۆش لوان وه‌رمه‌ره‌. چیرو پلکاوه‌ و چه‌ماوه‌ چه‌مداری مه‌که‌رۆ. ئانه‌ جڕ و جانه‌وه‌ر و شه‌خه‌ڵ و مه‌خه‌ڵ بۆ، وه‌خته‌ن زیڕه‌ که‌رۆ. وه‌رمیچشه‌نه و وه‌رمیچه‌نه‌‌‌ ته‌رسای ته‌رسا. ئینه‌یه‌ وێموه‌ نماچوو. ده‌نگ و رۆخسارشا ماچۆ.عه‌ینوو واشه‌ی و داڵی باڵێش کێشاینێره‌.خۆ جارێ مریچڵه‌کا وتێنێ و بێده‌نگێ.ڕواسه‌کایچ نمه‌حیلیاوه‌. تووته‌کایچ نووزه‌شا چه‌نه‌ نمه‌ی به‌ر‌. سڵاتو سۆحو ئازادیچ نزیکه‌ن. ئیتر چێشش چه‌نه‌ مه‌خێزیۆ که‌س نمه‌زانۆ مه‌گه‌ر پیره‌کاو هۆرامانی نه‌بۆ: پیر سکڵه‌و وێما.
پاسه‌ مه‌کورناوه‌ پیر سکڵه‌ دماو ئانه‌یه‌ یه‌ره‌ کڵه‌شا په‌ی چنیه‌ن و نیابیه‌نشا دلێ ئاوری، وه‌ڵێ ئانه‌ینه‌ ئاوره‌که‌ گه‌شوه‌ بۆنێ و جه‌سته‌ش بسووچیۆ، که‌لو نووریوه‌‌ لوان سه‌ر و چاکه‌یچوه ‌عه‌نیو هه‌سارا کێشیانه‌ره‌ ڕوه‌ ئاسمان. ساڵانیه‌ فره‌ سه‌رو توه‌نه‌نماکێ هه‌ساره‌و سکڵه‌یوه ‌ماما پیرۆزێ نما وانێ و دوعای خه‌یری که‌رێ. واچێ خوا عه‌فوه‌ش که‌رۆ مامۆ حمه‌مین واچێ باواو باوایش واته‌نش، دلێ ئاوره‌که‌ینه‌ واته‌نش حه‌تم په‌ی رۆیه‌یویچ بییه‌ن مه‌ونێوه‌‌ په‌ی لایتان به‌ڵام پا شه‌رتی هانام په‌ی که‌ردێ و ڕه‌ویه‌م گوم نه‌که‌ردێ. واچێ ئانه‌نه‌ گردجار دماو نمای هانه‌ مه‌که‌روو په‌یش و نامێش مه‌چڕوونه‌. ئێمه‌ پاسه‌ زانێنمێ ماما پیرۆزێ ئه‌قڵش واڕیان و هه‌ر وه‌روو وێشوه‌ ئا چێوانه‌ ماچۆ. ئاوه‌خته‌ نه‌زان ئاسا خوه‌ما ئێنه‌ پا قسانه‌.
تازه‌گی لوانیوه‌ په‌ی دیارو زارۆڵه‌ییمان. چاگه‌وه‌ لوانی تا ده‌گا کۆنێ جه‌ وه‌رکه‌وتو ئاریانی و وه‌راواو ژنێنی و سه‌رنیشتیو سووره‌تفیوه‌. بیسو یه‌رێ کیلومیترێ په‌شته‌و هانه ویساکیوه‌. ڕانه‌، حاجیژه‌ن فه‌رخیه‌م دییه‌. 93 ساڵێ عه‌مرشن. واتم په‌ی کوی مه‌لی پی سه‌ره‌کۆره‌ مه‌تی فه‌رخی؟! ماچۆ مه‌له‌وو په‌ی سه‌رو پیرسکڵه‌ی. واتم پیره‌ بیه‌نی و نمه‌تاوی و قولێت نمارا. ماچونه نه‌. متاوۆ. هیزی سۆح مه‌ڵابانگدای وه‌رمه‌نه‌ هایم بیوه‌. مه‌ڵا نه‌جمه‌ به‌ ده‌نگه‌ وه‌شه‌که‌شوه‌ سه‌ڵات که‌رێ. لوانی ده‌سودیم گێرته‌ی‌. دیم پیر سکڵه‌ سه‌رو چوکاوه‌ نیشته‌نه‌ره‌‌. ئه‌ولاو که‌پره‌کێنه‌‌‌. ئه‌وه‌ڵوه‌ نه‌شناسام. ویش واتش پیرسکڵه‌نان. ماچۆ منیچ واتم سبحانه‌ڵڵا. خه‌یر ته‌شریف باریوه‌. چێشت گه‌ره‌که‌ن. ماچۆ واتش ماما پیرۆزێ پێغامش دان. واته‌نش بله‌ واچه‌ به‌ حاجیژه‌ن فه‌رخیێ واچۆنه‌ به‌ مه‌ڵا نه‌جبه‌ی و ئاویچ واچۆ‌ به‌ جوانه‌کاو ده‌گای ئاگاشا بۆ گه‌ره‌کشانه‌ هاناما بڕا، ده‌نگما چنا و ئیتر نه‌تاومێچ سه‌رو توه‌نه‌نماکێ هه‌سارێوه‌ نمایه‌ بوانمێ و ده‌سیه‌ بارمێ سه‌روو دڵیماره و ڕوه‌یماره‌‌. ماچۆ تا گه‌ره‌کم بێ لاقوریه‌ هۆرگێروو و بلوو وه‌روه‌ ئیتر هیچم نه‌دی. مه‌حفوه‌ بی. ئیسه‌ ئانه‌ واتم با بلوو په‌ی سه‌رو هانه‌که‌یش. نمایه‌ بوانوو و تاویه‌ بووسوو. به‌شکه‌م به‌ینه‌ وه‌رمم و چاگه‌ بوینووش. سه‌وره‌سه‌ور لوای لوێنمێ ڕاره‌. حاجیژه‌نی جار جار هه‌ناسه‌ش سوار بێ و مدرینمێوه‌. به‌دبه‌ختی دانه‌ و دوه‌ نییه‌ن. چاوه‌خته‌نه‌ حاجیژه‌نی ئی قسا‌ که‌رێنه‌ که‌وتانیوه‌ ویرو قسه‌کاو چنده‌ ساڵی چێوه‌ڵته‌ورو مامۆساو بێسارانی و مامۆساو نوریاوی. شه‌ریف و ئه‌مین! هه‌رپاسه دیمانێ و گفتو بلیمه‌ته‌کا‌و زه‌مانه‌ی نازه‌مانه‌یما. وه‌حشه‌تم که‌رد. هه‌رپاسه که‌‌ ئاغه‌ی ئه‌مینی شه‌بڕه‌نگه‌نه‌ و لای واری داسه‌یرانو ئاواتانه‌‌ وه‌ختیه‌ ویناش وه‌حشه‌تش که‌رد. ژیاریچ بی. وه‌لێ ئاد وتو و ویره‌و سووچناو ژۆنی دڵدارانه‌‌ بێ و ئا ساته‌ نه‌چڵاکیاره‌. جه‌ ویرم شی. سالاریچ بێ. دلێ وێشه‌نه‌ بێ. ماچۆ چێش بییه‌ن. واتم: ماچان هۆرامانه‌نه‌ به‌ ده‌سو نه‌یارا، وه‌زی مه‌ژمارا په‌ی هه‌رزه‌کارا! یۆویچ چه‌و‌لاته‌روه چیرو عه‌ینه‌کاوه‌ پووڵ ئه‌ژمارێ. لوانیوه په‌ی‌ یانه‌ی‌. شۆنه‌و ساڵیه‌ره‌‌ ڕادوێنم گێرت. ئیزگا باسش که‌رێ. ماتڵم نه‌که‌رد‌. ده‌سم به‌رد و کوشناموه‌. یه‌قینیم گێرت. چێوه‌که‌ ڕاسه‌ن.خه‌ریکه‌ن هاڵی مه‌کریه‌یمێوه‌ جه‌ وێما. هاڵیما مه‌که‌راوه‌ جه‌ وێما. هاڵیبیه‌نمێوه‌ جه‌ وێما. فره‌ ڕه‌حه‌ت و ساده‌. خوا ئاخر و ئاقیبه‌تو گردیما و هۆرامانی به‌ خاس گێڵنۆ!

که‌وتانی چه‌نی مه‌تی فه‌رخیێ و لوایمێ و یاوایمێ هه‌ساره‌و سکڵه‌ی. چاکه‌یچوه‌ مه‌وله‌وی واته‌نی داما سه‌ره‌‌کوی سته‌می و ڕاو ئاوه‌کیما گێرته‌ و سێوه‌راو سێوه‌ره‌ره‌لوایمێ تاسه‌رچه‌مه‌و هانه‌‌ی. هانه‌و سکڵه‌ی. مه‌تی فه‌رخییه‌ ده‌س و دیمش گێرت. نماش وه‌نه‌.ده‌سیش به‌رزوه‌ که‌ردێ.ماویه‌ فره‌ دوعایش که‌ردێ. بێتاقه‌تیچ بیانی.

وێم خجڵنامفه‌ڕکه‌کاو پیریوه‌. فره‌ته‌ر سه‌وزێ بێنێ. که‌مته‌ر چه‌رمێ و که‌وی. ئاویچم وارده‌وه‌. چیای چیای. ئاوه‌زم ناوردش ده‌خیل کێروو و ده‌خیل بینووه‌. هۆشم شیه‌بێوه‌ و جه‌ ویرم نه‌وێ.
سه‌رو توه‌ننماکێوه‌ بێ واتم حاجیژه‌ن دوعای‌ خه‌یریمان په‌ی که‌ره‌. ماچۆ روڵه‌ دوعای خاساو خوای هامڕاتا بۆ. ڕوه‌ش که‌ردێبێ ڕوه‌ قیبله‌. نه‌دیاوه‌ دماوه‌. ماچۆ ژنه‌وته‌م هه‌رمان و چێو مه‌که‌ری؟ واتم ئه‌رێ. خه‌ریکینمێ. شاره‌نه‌‌ ده‌رس مده‌ونه‌. ماچۆ ئانه‌یه‌ نماچوو. هه‌رمانه‌ په‌ی وێما ماچوو. نمه‌زانوو ماچاش په‌نه‌ چێش. ئانه‌ که‌ به‌ینو ژنێن و پایگه‌لانینه مه‌خلوق جه‌مێوه‌ بیێبێنێ و هاوژین گیانه‌یچ لوای بێ. واتم ئه‌ها. ئه‌رێ کار مه‌که‌رمێ په‌ی هۆرامانی1 ماچۆ رۆڵه‌ خوا خاسه‌تا په‌ی بنویسۆ. ئیمه‌ فره‌ما نه‌مه‌نه‌ن و ئاخرمانه‌ن. هۆشتا وێتا بۆ. هۆشتا پیر سکڵه‌یچوه‌ بۆ. ماچۆ چیویه‌ ماچوو با هه‌ر وێت بزانیش. ئه‌سته‌خفێره‌ڵڵا. ئامان خوا تۆبه‌. خوا به‌ خراوه‌ش نه‌نویسی په‌یما. ده‌سیه‌ ماچایچ مسڵمانیچ نه‌ویه‌ن. وێشاوه‌ ماچان. ئه‌ولیا بییه‌ن. ئامان خوا تۆبه‌. گه‌ور بییه‌ن. گه‌وره‌ بییه‌ن. کافرا گوشته‌ن. موسڵمان بییه‌ن. چا دووراوه‌ کافری ئامێنێ و کوشته‌نشا. فرێشا کۆشتێنێ. ته‌نیا ئاو نه‌ویه‌ن. یاگه‌ پایچش ئینا په‌شته‌و دێکانانینه‌‌. وه‌رانوه‌روو هانه‌واوه‌ گوازیوه‌. پاڵو ئاسکارینه‌. ئه‌ها ماچاش په‌نه:‌ یاگه‌پاو گه‌وری. ئانه‌ هه‌ر وێشه‌ن‌. پیر سکڵه‌ بییه‌ن.‌ واتم ڕاس ماچی. زانێنا وه‌لێ نه‌زانانێنا ئاو بییه‌ن!
هۆرێسته‌وه‌. ده‌سم گێرته‌ و ئامایمێوه‌ سه‌روه‌وار. ماچۆ کو‌ڕه ‌گه‌وره‌که‌م! گێره‌ ئیتر من نه‌تاوۆ ڕایه‌ته‌ر به‌ووه‌ ئیگه. فره‌م نه‌مه‌نه‌ن. چه‌نی وێتا و ڕه‌فێقاتا زوو زوو سه‌ربده‌یدێ پیری. ئانه‌ ئیتر که‌س چی جوانانه‌ نمه‌ی په‌ی سه‌رو پیری. گردی هۆششا شیه‌نوه‌ پیرسکڵه‌ کێ بییه‌ن و چێشش سه‌رئامان. نمه‌زانا ئه‌ر خه‌یر و به‌ره‌که‌تیه‌ما مه‌نه‌ن هینه‌و ئادین. ئه‌ر ئی هانه‌شه‌ نه‌ویایا چێشما که‌ردایا. ئا سه‌وزایه‌ که‌ چا واره‌نه‌ مه‌وینینه‌ به‌ره‌که‌تو ئاوین. گردما سه‌واقه‌سه‌رو ئاویوه‌ن مه‌ژیومێ. وێش واته‌نش هاناتا که‌رده مه‌ونێوه‌ په‌ی لایتان. حه‌تم مه‌ینه‌وه‌. گه‌وره‌ غه‌یبش هه‌ن. درۆ نمه‌که‌رۆ. ئه‌گه‌ر شمه‌ نه‌لدێ په‌ی لایش و هاناش نه‌که‌ردێنه‌ یۆتا نمه‌و‌ به‌ دوێ. په‌ی هه‌میشه‌ی به‌دبه‌ختو دنیاو قیه‌مه‌تی مه‌ویدێنه‌‌. گردیما، زینده‌ و مه‌رده‌ پێوه‌ مه‌سووچیه‌یمێنه‌ و مه‌بیمێنه‌ بووڵه و وا مه‌وه‌رۆنیما‌ن. خوا مه‌زانۆ ڕوه‌ کوسوه. ئامانه‌تو وێتا و پیره‌کا و گه‌وره‌کاو هۆرامانی. قوروانه‌و پیرسکڵه بوو. پیره‌کاما بفۆتیا هیچتا په‌ی نمه‌کریۆ. پیر و مه‌شایێخه‌کاو هۆرامانی پشت و په‌نامانێ. هینه‌و شمه‌یچ. هینه‌و گردی. نواچتێ جوانێنمێ و ئی چێوانه‌ چێشێنێ. قوروانو خواگیانێ بۆنه‌. قوروانه‌شا بۆنه‌. ئانه‌ شمه‌ نمه‌زاندێ ڕوه‌ڵه‌ گیان. خوا وه‌شتا که‌رۆ.
نه‌به‌ز هۆرامی سه‌روازش که‌رد هاناو دڵیم. هانه‌و‌ چه‌مانه‌‌. ویرو چه‌مانه و ویرچه‌مه‌نه‌‌‌. منیچ واتم با وه‌شش بۆنه‌. ئه‌ر کراویه‌دو‌ڵه‌وه‌ ئاواتانه به‌ینه‌وه‌ واری و ئه‌ر ئامه‌ره‌ واری‌، ئه‌گه‌ر یاوانیش لاو و وه‌رو گره‌وایش یارام په‌نه‌ش،‌ ماچووش په‌نه حه‌کایه‌تو بێکه‌سی و یانه‌وێرانی هۆرامانی. مه‌وه‌رووش په‌ی سه‌رو پیرسکڵه‌و هه‌وارانی لاو ده‌گاکۆنێ په‌شته‌و ئاریانی. ئه‌رچا وه‌ربیوه‌و و هانه‌و دڵێش ته‌قا و گره‌وا، ته‌رسیم نیه‌نه‌ و قه‌یش نییه‌ن. که‌س نمه‌زانۆما په‌نه‌. با هه‌رسه‌کاش تێکه‌ڵو ئاوه‌و سکڵه‌ی بانێ و چیاته‌رشوه‌ که‌رانێ. ئاوه‌کێشا دوور نمه‌لۆ. ئه‌گه‌ر لوایچ با بلۆ تا لاو پیرو پیرا جه‌ پردیوه‌ره‌نه و نزیکو هانه‌که‌و بڵێنه‌ ماوا و وه‌قره‌ مه‌گێرانێ‌. ئه‌ر ژیروه‌ نه‌بی خۆ پیرسکڵه‌ هه‌ن بیاوۆ هانایشوه‌ و به‌ینه ده‌موو گره‌وایشوه. جه‌ وێمانه‌ن. ڕۆحش زینده‌ن. چندسه‌د ساڵین نوورو ئادین، تین و گه‌رماش وسته‌ن یانه‌و دڵیما و بیه‌یما و سه‌رو زوانیمان!
ئازیزان خه‌یر!

 hewraman
Load More In ئەدەب و هونەر

داواچیٛو بنویسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

پیرۆز بۆ ڕۆو جەهانی زوانی ئەدٚایی

پیرۆز بۆ ڕۆو جەهانی زوانی ئەدٚایی زوانی ئەدٚایی گاهەز چا ئێستێلاحا بۆ که تا ئیسه کەمتەر سە…