یانە پەیلوای بارسایی هاواریمان تازه‌ یاوان ئه‌و‌په‌ڕو وێخڵاونای

بارسایی هاواریمان تازه‌ یاوان ئه‌و‌په‌ڕو وێخڵاونای

106

بارسایی هاواریمان تازه‌ یاوان ئه‌و‌په‌ڕو وێخڵاونای

داریۆش ڕه‌حمانی

جوابێو په‌ی کاکه‌ ئیبراهیم شه‌مسی و لاپه‌ڕه‌و‌‌ تاریخیی

حالییه‌ن هۆرامانه‌نه‌ هه‌ریۆ په‌ی وێشه‌ن. سازێ ناسازێ کوکێ بیێنێ. هه‌رکه‌س سازه‌و وێش مه‌ژه‌نۆنه‌. که‌س گوش نمه‌دارۆنه‌ ئه‌و که‌سی. ئاوه‌ز نامۆ و نادیاره‌ن. بییه‌ن باو و عه‌ینو ڕه‌وزه‌وانا، فره‌ینه‌ما گه‌رمه‌و باسانه و واتوواچانه‌‌ به‌جیاتی باسی مه‌نتێقی و ڕه‌وێشمه‌ندی، په‌ی جمناو ئیحساساتو وه‌رده‌نگه جه‌ دنیا بێخه‌وه‌را، شێونای ڕه‌واڵو باسه‌کا، پوژنای هه‌قیقه‌تی و به‌رشییه‌ی جه‌ واقعیه‌تی، گورچ یا وێمان مه‌که‌رمێنه‌ نابه‌ڵه‌د و یا مه‌ده‌یمێنه‌ ئه‌و ساراو که‌ربه‌لایوه‌‌. نمه‌زانمێنه‌ تا زه‌مانێ‌ هه‌رکه‌س په‌ی وێش و خه‌ڵوه‌تو وێشه‌ هه‌رمانه‌ مه‌که‌رۆنه‌ په‌ی که‌سی نییه‌ن پا بنیه‌ونه‌ حه‌ریمش. به‌ڵام وه‌ختێ هه‌رمانه‌کێ‌ ئامانه‌ دلێ جه‌می، ڕه‌بتش هه‌ن به‌ گرد که‌سیوه و نه‌قد و شیوکه‌ردش واجبه‌ن. ئاوه‌خته‌ بێده‌نگی و بێ مه‌وزێعی، ئه‌وپه‌ڕوو بێ مه‌عره‌فه‌تین و دمایینه‌و بێ لێره‌یی. هه‌رپاسه‌ دیالۆگه‌نه‌‌، نه‌زه‌ره‌و‌ فره‌ینه‌ و که‌مینه پیمانه‌ نییه‌ن. هه‌قێقه‌ت و واقعێیه‌تو دیارده‌کا و درۆسی و نادرۆسی هه‌رمانه‌کا به‌پاو ئاژه‌ی زه‌مانی و مه‌کانی، پیمانه‌ن. یۆ ئه‌گه‌ر مه‌نتێق، ده‌لیل، زانایی و ماریفه‌تش لاوه‌‌ بۆ مه‌شیۆ بوزۆشه‌نه‌ مه‌یدان. وه‌رده‌نگ وێش قه‌زاوه‌ت مه‌که‌رۆنه‌.

با مه‌ردومی نه‌گه‌وجنمێ و نه‌پێچنمێ. باسه‌کا و دیارده‌کا تێکه‌ڵ نه‌که‌رمێ. به‌ درۆسی باسو شۆویینیست و فاشیست مه‌سله‌کات که‌رده‌ن که‌ من وه‌ڵته‌ر‌ جه‌باره‌شاوه و وه‌رانوه‌رشاوه‌‌ نویسته‌نم. ئیسه‌یچه و‌ وه‌ختو وێشه‌نه باس و حه‌کایه‌تما مه‌نه‌ن چه‌نیشان.‌‌‌ ئا دار و ده‌سه‌ هۆرامانه‌ن خه‌ریکو حێزبایه‌تینێ. ناڕاسانه‌ و به‌ ناچاری نامێ وێشان نییان فه‌عالی ئه‌ده‌بی و فه‌رهه‌نگی. فێعله‌ن‌ نه‌ ئه‌یشا مه‌سه‌لێشا هۆرامانه‌ن و نه‌ هۆرامانیچ کارش هه‌ن په‌یشاوه و نه‌ که‌سیچ سه‌رشاوه‌ حێساب مه‌که‌رۆنه‌. ئه‌پاسه که‌‌ مه‌رماندێ و مه‌لدینه‌ په‌یش دیاره‌ن ئاوه‌خته‌ قووڵ نه‌یاوایندێنه‌ ئه‌و مه‌سه‌له‌کا و گێره‌‌ ئیسه‌یچه‌. ئاوه‌خته‌ هۆرامان گیروارده‌و ده‌سو بێگانه‌ی بێ. ئیسه‌ زه‌لیلو ده‌سو وێمانه‌ین. ئاوه‌خته‌ ئوونه‌ زه‌رووره‌تش بێ و ئیسه‌ ئینه‌. شایه‌دیچ جه‌ ئێمه‌ خاسته‌ر یاوایبیدێنه و‌ گه‌ره‌کتانه‌ن‌ چه‌نیمان جه‌ده‌ل بکه‌ردێنه و‌ ئێمه‌ و مه‌ردومیچ بپێچندێنه‌ و که‌سانێوته‌ر و نه‌یارێتان دڵوه‌ش بکه‌ردێنه‌. هه‌م ئاوه‌خته‌ و هه‌م ئیسه‌یچه‌ ئێمه‌ وێپایانه‌ و باروومدار مدرایبینمێره‌ و مدراینمێره‌. نه‌ باوه‌ڕما که‌موه‌ بییه‌ن و نه‌ لاما دان جه‌ ویر و مه‌رامیمان نه‌ مدرامانما کوتاییش ئامان و مه‌ینه‌. ئانه‌ که‌سانێوته‌ره‌نێ مه‌نافێعپه‌ره‌ستانه‌ و مارماساوانه‌، ئیلا و ئه‌ولاشا که‌رده‌ن و یاگه‌ فاڕانێ و هه‌ر‌ ڕۆ ره‌نگێوه‌ مواڕانه و به‌ ره‌نگێوه‌ تازه‌ وێشان مه‌رمانانه‌‌. ڕاو ئێمه،‌ ڕاو هۆرامانیه‌نه‌ و ویرچه‌مه‌مان ویرچه‌مه‌و هۆرامانیه‌ن. هیچ لێره‌یه‌ نییه‌ن لێره‌و ئێمه‌ په‌رزنۆنه و بماڕۆنه‌‌. چه‌ بێگانه‌ و چه‌ وێمانه‌. پانه‌یچوه‌ ملکه‌چو هه‌قێقه‌ت و ڕاسینمێ و مسیارو زانایی و ماریفه‌تو زه‌مانه‌ی و گێرام لاو بێگانه‌یوه‌ و هامسا یانه‌یوه‌ بۆ.

مه‌سه‌له‌کێ فره‌ سادێنه. پێچنای و پۆشنای‌ چاره‌ش نییه‌ن. که‌سانێو ئاگاهانه‌ و به‌ ڕواڵه‌ت خه‌رێکێنێ‌ دڵسۆزانه‌ مووچیاری و ڕاوێژو ئانه‌یه‌ مه‌که‌رانه‌ با هۆرامانه‌نه‌ هه‌ر‌که‌س په‌ی وێش بنویسۆنه‌ و که‌س هه‌ق و ئیجازش نییه‌ن به‌ ئه‌وته‌ری بواچۆنه‌ چه‌نی و به‌ چه‌ شیویه‌ مه‌نویسۆنه‌. به‌ڵام په‌نا‌مه‌کی، به‌ که‌رده‌وه‌ و به‌ مه‌حفلبازی و بێ هیج بنه‌مایه‌ درۆسی ئه‌خلاقیی، ئه‌ده‌بیی، تاریخیی و زوانی ڕاو چاره‌ مه‌نیاره‌ په‌ی‌ گردو هۆرامانی و گه‌ره‌کیچشانه‌ گردی چه‌مێ بقوجنانه‌ و که‌س باسشا سه‌ر نه‌که‌رۆنه‌. ئه‌گه‌ر یۆ وه‌نه‌وه‌ی ساده‌ش بۆنه‌ میاوۆنێنه‌ هیج یاگێوه‌و دنیاینه‌ و هیج زوانێوه‌نه،‌ زوانو نویسیاری عه‌ینو زوانو موحاوێره‌ی یا ده‌مواچی نه‌ویه‌ن و نییه‌ن. ئێمه‌ واته‌نما و ماچمێنه‌شوه‌ فره‌ینه‌و ئا نویسه‌نده‌ و شاعیرانه‌‌ ئارۆ هۆرامانه خه‌ریکو نویسته‌ینێ، جورۆ نویسته‌که‌یشان ده‌مواچه‌ن نه‌ک نویسیاری و ئینه‌یچه‌ نه‌ شێوه‌یه‌ به‌یاگێن و نه‌ سه‌رئه‌نجامش هه‌ن. واته‌نما و ماچمێنه‌شوه‌‌ فره‌ینه‌و ئا که‌سانه‌ هۆرامی مه‌نویسانه و هه‌رمانه‌ مه‌که‌رانه‌،‌ ویر و که‌رده‌وه‌نه‌ ده‌گاو وێشانه‌ زیاته‌ر نه‌ترازیاینێ. په‌وچی نمه‌تاوان گه‌ورێ بانه‌، گه‌وره‌یی که‌رانه و داعییه‌ی هۆرامانیشا بۆنه و بانه‌ ئوڵگو په‌ی مه‌ردومی‌. یه‌ک نموونه‌ ئه‌چا کتێبانه‌ بارمێنه‌وه‌ و ته‌رجومه‌ش بکه‌رمێنه‌وه‌ به‌ زوانێوته‌ر و بزانمێ چێشش چه‌نه‌ مه‌زیه‌ونێوه‌. قه‌رار نییه‌ن هه‌ر ده‌ورو وێماره‌ بخولیه‌یمێوه‌ وه‌شه‌ن هۆرامان بواچمێنه‌‌. یه‌ک کتێب باروه‌ په‌ی ئانه‌یه‌ که‌سێوه‌ ناهۆرامی گه‌ره‌کش بۆ ڕوه‌شه‌ره‌ و په‌نه‌ش فێرو زوانو هۆرامی بۆنه‌. یه‌ک نموونه‌ ئه‌چا کتێبانه‌ په‌ی شاهێدی باره‌نه‌وه‌ که‌ نماچوونه‌ گردو هۆرامانی به‌ڵکوم نیمه‌و خه‌ڵکو  محاڵو هۆرامانی یاگێ په‌سه‌ند و قه‌بووڵێش بۆنه‌ و بتاوانه‌ ڕه‌حه‌ت بوانۆشوه‌ و بیاوۆشه‌نه‌ و له‌زه‌تش چه‌نه‌ به‌رۆنه‌ و واوی بوانۆشوه‌. وه‌رده‌نگی بێ ئاوه‌ز فه‌رز نه‌که‌رمێنه‌. سه‌ره‌و وێما نه‌که‌رمێ چیرو وه‌روێره‌. که‌س نه‌واته‌نش زوانو هیچ که‌س یا ده‌گایێوه‌ نادرۆسه‌ن و ده‌رده‌و ئانه‌یه‌ نموه‌رۆنه‌ بنویسیۆش په‌نه‌. که‌س نه‌واته‌نش یۆته‌ر به‌ینه‌و به‌ زوانو وێش قسی نه‌که‌رۆنه‌. وچیان و ماچمێنه‌شه‌وه‌ په‌ی نویسته‌ی، هۆرامی نویسیاری قاعێده‌مه‌نته‌ره‌ن و ئه‌ده‌بیته‌ر و ده‌سلواته‌ر و تاشیاته‌ر. نیاز به‌ تکراریج نییه‌ن. پیمانه‌ و به‌دیلو ئێمه‌ په‌ی بنه‌ماو هۆرامی نویسیاری، ئه‌ده‌بی کلاسیکی هۆرامین. هه‌م ویه‌رده‌یه‌ چندسه‌د ساڵه‌ش هه‌ن و هه‌میچ مه‌دلوول و مسداقی زینده‌ش هه‌ن‌. نموونه‌یوه‌ نزیکش پاوه‌ن. ئا شاره‌ که‌ ساڵیانیه‌ فره‌ن چه‌نه‌ش ژیوایندێ و مه‌ژیودێ به‌ڵام به‌ هه‌ر ده‌لیل نمویندێنه‌ش.

شمه یا‌ ئینایندێ سه‌رو ئا نه‌زه‌رێوه که‌: زوانو  هه‌ر ده‌گا و مه‌نته‌قه‌یه‌ تایوه‌تو هۆرامانی کوللییه‌ته‌ن جه‌ ئه‌وته‌ر ده‌گا و مه‌نته‌قه‌کاو هۆرامانی جیان، و یا ئانه‌ که‌:‌ زوانه‌که‌شان کوللییه‌ته‌ن چه‌نی یۆترینی توفیرشا نییه‌ن. ئه‌گه‌ر ماچتێنه‌ جیان و کوللییه‌ته‌ن توفیرش هه‌ن، ئاوه‌خته‌ هه‌رکه‌س به‌ هه‌ر جورێ هه‌رمانه‌ش په‌نه‌ مه‌که‌رۆ،‌ ئازاده‌ن و به ‌که‌سی ڕه‌بتش نییه‌ن. ئه‌گه‌ریچ ماچتێنه‌ جیا نییه‌ن، بۆنه‌و چێشیوه‌ و به‌ چه‌ ده‌لیل، پامدری مه‌که‌ردێ هه‌رکه‌س مه‌شیۆ به‌ قاعێده‌ و حه‌زوو وێش و شێوه‌و ده‌گاو وێش بنویسۆنه‌ و هه‌رمانه‌ بکه‌رۆنه؟ چه‌ ئیرادێوه‌ش هه‌ن ویه‌رو نویسته‌ینه پێسه‌و گردو زوانو دنیای په‌ی هۆرامیچ‌ مێعیار‌ و پیمانه‌یه‌ درۆس و ڕه‌وشمه‌ند په‌یره‌و بکریۆنه.‌ تاکه‌تێ هه‌رمانه‌کا ئاسانته‌رێ بانێوه‌ و زوانه‌که فره‌ته‌ر‌ ئیستاندارد بکریۆنێوه. که‌سانێو بێده‌لیل ئیسته‌ره‌مشا هه‌ن بواچانه‌ با شێوه‌زوانه‌که‌و وێشان بۆنه‌ پیمانه‌. ئه‌گه‌ر شمه‌ نه‌زه‌ره‌تا ئانێنه‌ هۆرامی نویسیاری درۆس نییه‌ن و ئه‌ده‌بی کلاسیکی هۆرامی نمه‌تاوۆنه‌ بۆ به‌ بنه‌ما و مێعیارو هه‌رماناو و ئیستاندارد که‌رده‌و زوانی، بفه‌رماودێ پیمانه‌، یاگه‌گیر و ئاڵتێرناتیوتا چێشه‌ن؟ هه‌رکه‌س داعییه‌ش هه‌ن به‌ ته‌رح و به‌رنامه‌یه‌ دیار و رۆشنوه‌ با ئاڵتێرناتیو وێش بنیۆ وه‌رو ده‌سو مه‌ردومو هۆرامانی. مه‌فه‌رماودێ با هه‌ر‌که‌س په‌ی وێش بنویسۆنه‌ به‌ڵام وه‌ختێو که‌سێو مه‌ینه‌ و به‌ شیوه‌و شمه‌ نمه‌نویسۆنه،‌ ئیرادێ مه‌گێردێ وه‌نه‌ش که‌ ئانه‌ چه‌جۆر نویسته‌یه‌ن و گردش غه‌ڵه‌ته‌ن و نادرۆس و که‌س تا ئیسه‌ پاسشه‌ نه‌نویسته‌ن. وه‌ختێ ئێمه‌ ماچمێنه‌ با گردیما هۆرامی نویسیاری بنویسمێنه‌ مه‌فه‌رمادێ درۆس نییه‌ن و نمه‌بۆنه‌ و چوونکه‌‌تێ ئێمه‌ تا ئیسه‌ چێوێ ئه‌پاسنه‌مانه‌ نه‌بیه‌ن و نییه‌ن. ئه‌گه‌ر وایه‌تان ئانه‌نه‌ گردکه‌س پاجۆره‌ بنویسۆنه‌ که‌ شمه‌ حه‌زش په‌نه‌ مه‌که‌ردێ، رۆشنشوه‌ بکه‌ردێ ئا شێوه‌ زوانه‌ کامه‌نه‌. قاعێده‌ و ده‌ستوورش چه‌نینه‌ن. چه‌ ویه‌رده‌یه‌ش هه‌ن. ئه‌ساس و سه‌رچه‌مه‌ش چێشه‌ن. ئه‌گه‌ر هۆرامی نویسیاری و ئه‌ده‌بی کلاسیکی هۆرامی به‌ بنه‌مایه‌ درۆس نمه‌زاندێنه‌ و درۆس نییه‌ن وه‌ره‌ش بدریۆ په‌نه‌ که‌سانێوته‌ر به‌ چه‌ هه‌ق و بنه‌مایه‌ ئه‌خلاقی و عێلمی نویسته‌ی ده‌مواچو‌ وێشان مه‌سه‌پنان ملوو گردو هۆرامانیه‌ره‌؟

جه‌نابت یۆ ئه‌چا که‌سانه‌نی‌ په‌ی نویسته‌و وانه‌ی هۆرامی به‌شداریت که‌رده‌ن. بویه‌رمێ چانه‌یه‌ چه‌نی و به‌ چه‌ شێوه‌یه‌ نویسیان. پانه‌یچوه‌ په‌ی گردو ده‌رسه‌کاش و په‌ی ئیسبات و سه‌له‌منای هه‌رمانه‌کاتا جه‌ ئه‌ده‌بیاتی کلاسیکی ئیستفاده‌تا که‌رده‌ن و گردیچش شێعرێنێ. [مه‌ڵا خدر، خانای قبادی، بێسارانی، شاهنامه‌…] ئا شیعرانه‌ که‌ شمه‌ به‌ نادرۆسشا مه‌زاندینه‌ و ماچتێنه‌ نمه‌تاوانه‌ بانه‌ به‌ مه‌بناو هه‌رماناتا. ئه‌گه‌ر زوانو ئا شیعرانه و شاعێرانه‌‌ نادرۆسه‌ن و ده‌رده‌ نموه‌رۆنه،‌ ده‌لیلو ئیستفاده‌ که‌رده‌یشا چێش بییه‌ن؟ چه‌نی مه‌کریۆ زوانو شێعره‌کا چه‌نی زوانو نه‌سره‌که‌ی فه‌رقشا بۆنه‌ و یۆیشا به‌ درۆس و ڕه‌وا و ئه‌ویته‌رشان به‌ نادرۆس و ناره‌وا مه‌زاندێنه‌. ئه‌گه‌ریچ به‌ درۆستا زانان و مه‌زاندێنه‌ ئیسه‌ په‌‌چێشی مه‌نع و لۆمه‌، تانه‌ و ته‌شه‌ر مه‌رماندێنه‌ و مه‌شاندێنه‌.

‌که‌س زۆرش نه‌که‌رده‌ن ئه‌و مه‌ردومو هۆرامانی تاکه‌تێ ڕه‌وتو ئه‌ده‌بی کلاسیکو هۆرامانی په‌یره‌و بکه‌رانه‌ و ئیدامه‌ش‌ بدانه‌. ئا ئه‌ده‌بیاته‌ پرۆسه‌یه‌ دوور و درێژه‌نه‌ بییه‌ن به‌ به‌شیوه‌ ئه‌و فه‌رهه‌نگو مه‌ردومو هۆرامانی و سه‌قامگیر بییه‌ن.  گرد باره‌ره‌ تێکه‌ڵو ژیوایشا بییه‌ن. نه‌ منی نه‌وعی مه‌تاوۆنه‌ به‌ زۆر، زوانێو وه‌ش بکه‌روونه‌ و نه‌ که‌سیچ مه‌تاوۆنه‌ ویه‌رده‌ی چندسه‌د ساڵه‌و زوانێوه‌‌ بشارۆنێوه‌ و بسڕۆنێوه‌‌. که‌س به‌ زۆر نه‌واته‌نش شمه یا هه‌ر که‌سێوته‌ر‌ ئه‌ده‌بی کلاسیکو هۆرامانی به‌ پاڵپشت و بنه‌ماو زوان و هه‌رماناو وێش بزانۆنه‌. که‌سانێو بێ یاگه‌ و بێسه‌مه‌ر خه‌ریکو تاریخسازینێ تا دماته‌ر جورو نویسته‌و وێشان بسه‌پنان ملو هۆرامانیه‌ره‌.‌ شه‌فێعی که‌دکه‌نی واته‌نی: [[گه‌ره‌کشانه‌‌‌ جوه‌کێ بکه‌رانه‌‌ به‌ رۆخانه و رۆخانه‌یچ بکه‌رنه‌‌ به‌ جوه‌ و ئینه دلێ هیچ زوانێویه‌نه‌ په‌ی که‌سی‌ نه‌کریان و نمه‌کریۆنه چوونکه‌تێ ئه‌گه‌ر رۆخانه‌ بۆ به‌ جوه‌ ئیتر نماچانه‌ش په‌نه‌ رۆخانه‌ و ئه‌گه‌ریچ جوه‌کێ بۆ به‌ رۆخانه‌ نماچانه‌ش په‌نه‌ جوه‌]]. به‌خێڵێ نیه‌نمێ و وه‌رچه‌م بینیا و وشگه‌ مه‌ژگ.‌ ڕا و ره‌وێشتانه‌‌ مواره‌کتان بۆ‌. چه‌مو دژمه‌ناتان کۆر‌. نه‌ نه‌یارێتانمێ و نه‌ وه‌رپه‌نگو هه‌رماناتا.‌ ئیسه‌ که‌ که‌سانێو‌ پیویا و نه‌پیویا حاشا مه‌که‌ران ئه‌و ویه‌رده‌و ئه‌ده‌بی هۆرامی، ئێمه‌ به‌ شانازیوه‌ ویه‌رده‌و ئه‌ده‌بیاتو هۆرامی چێرو هه‌ر نامێوه‌نه‌ بۆ به‌ میراسو وێماش مه‌زانمێنه‌ و ئیدامه‌ده‌رشه‌نمێ. په‌ی هۆرامی نویسیاری‌ ئا ئه‌ده‌بیاته‌یه‌ به‌ بنه‌مایه‌ درۆس، مه‌نتێقی و عێلمی مه‌زامێنه‌. چونکه‌تێ ویه‌رده‌، ئارۆ و دمارۆ هۆرامانی و گردو محاڵاو هۆرامانی، که‌ڵه‌سه‌وار مه‌پێکنۆنێوه‌.

ئێمه‌ گه‌ره‌کما نییه‌ن تاریخسازی بکه‌رمێنه‌ چوونکه‌تێ تاریخما سازیان و فره‌ش به‌ غاره‌ت لوان و شمه‌یچ گه‌ره‌کتانه‌ ئانه‌یچشه‌ نه‌مانۆنیوه‌. ئه‌گه‌ر گه‌ره‌کتیا نه‌بیایا نه‌واچێندێ ئا ئه‌ده‌بیاته‌ ڕه‌بتش به‌ ئارۆیوه‌ نییه‌ن. ئێمه‌ نمه‌گێڵمێوه‌ په‌ی ده‌سپه‌نه‌ی و نوقته‌و سفری چوونکه‌تێ ئاگاهی، وێ ئاگاهی و ئاوزی جه‌میما هه‌ن. وێماوه و بی بنه‌ما‌ حه‌رفێ نمارمێنه‌ دلێ زوانه‌که‌ی و ناشیرین و قه‌ره‌تش نمه‌که‌رمێنه و گردو هۆرامانی قربانی ده‌گاو وێما نمه‌که‌رمێنه‌‌ چوونکه‌تێ مه‌ژگ، دڵێنه و کێبیه‌یی هۆرامانی ‌په‌یمان وجوده‌ن و وه‌رچه‌مه‌ن. ده‌یمی هه‌رمانه‌ نمه‌که‌رمێ چونکه‌تێ پیمانه‌ما هه‌ن و وێما و مه‌ردومو هۆرامانیما نه‌گێرته‌ن و نه‌گێرتێنێ گه‌مه‌. زوان وه‌ش نمه‌که‌رمێنه و نمه‌تاشمێنه‌ چوونکه‌تێ زوانما هه‌ن و ئاده‌ن به‌ درێژایی تاریخی بییه‌ی فه‌رهه‌نگیو ئێمه‌ش سازنان و مه‌سانۆنه‌. ئێمه‌ په‌ی گردو هۆرامانی و په‌ی هۆرامانی فه‌رهه‌نگی هه‌رمانه‌ مه‌که‌رمێ و مه‌کوشمێنه‌ چوونکه‌تێ عێلم و باوه‌ڕ و ته‌جرۆبه‌ما هه‌ن و هۆرامانما نه‌که‌رده‌ن و نمه‌که‌رمێ قوربانی به‌رژه‌وه‌ندی وێمان. ئێمه‌ هه‌نمێ خزمه‌تو هۆرامانینه‌ نه‌ک هۆرامان خزمه‌تو حه‌زو و مه‌نافێعه‌ شه‌خسییه‌کاو ئێمه‌نه‌‌. ئێمه‌ هه‌نمێ خزمه‌تو هه‌ر که‌سێویه‌نه‌‌ که ڕاو هۆرامانیه‌نه‌ و هۆرامانگه‌رایانه‌،‌ سادێقانه‌ و دڵسۆزانه، ژیرانه‌ ئاوه‌زمه‌ندانه‌ و‌ به‌ هه‌ر جورێ که‌ دڵش موازۆنه‌ په‌ی هۆرامانی هه‌رمانه‌ مه‌که‌رۆنه‌. شمه‌ به‌خیر و ئێمه‌یچ به‌ سڵامه‌ت و ئاوه‌د‌ان بۆ هۆرامان!

تا په‌ردوچیه‌ته‌ر ئازیزان به‌خه‌یر!

 

داریۆش ڕه‌حمانی. مه‌ریوان.

6 خوردادو 1397 رۆجیاری

 hewraman
Load More In پەیلوای

داواچیٛو بنویسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

ڕوٙ زوانی ئەڎایینە، یانەو سیاوچەمانەی کوٙنیشتێوە بەروٙ ڕاوە

ڕوٙ زوانی ئەڎایینە، یانەو سیاوچەمانەی کوٙنیشتێوە بەروٙ ڕاوە  بە سپۆنسەری خاتوو ڕوناک هەورا…